મારી ઉંમર ૪૪ વર્ષની છે. મને મારા પતિને ખુશ કરવા શું કરવું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. હું સંબંધ બાંધુ એટલે મારું ૫ મિનિટમાં જ છટકી જાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ : તમારા જણાવ્યા મુજબ કે તમે સંબંધ માંદો છો એટલે પાંચ મિનિટની અંદર તમારું છટકી જાય છે તો તમારે શું કરવું તો તમારે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરવા જેવી છે સૌપ્રથમ આ પ્રશ્ન તમારો નથી માત્ર આ પ્રશ્ન ઘણા બધા પુરુષ હોય છે

તેનો હોય છે કે તેઓ જ્યારે સંબંધ દરમિયાન નીકળી જતું હોય છે પરંતુ આવા સમય માટે સારી રહેતી નથી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ કરતો હોય અથવા દરરોજ રાઉન્ડ મારતો હોય ત્યારે એવી પ્રોબ્લેમ પડી શકે છે અને તમે હસમુખ કરતા હોય ત્યારે પણ આવું કરતા હોય તો પ્રોબ્લેમ પડી શકે છે પરંતુ જ્યારે તમે કોઈ સંબંધ બાંધવા માટે જાવ છો ત્યારે પાંચ કે 10 મિનિટની અંદર નીકળી જવું તો ખૂબ સરસ કહેવાય છે અને આપણને ખૂબ જ શરમ લાગતી હોય છે

તમારે ઓર નંબર એક વસ્તુ છે કે તમે જ્યારે આવું કરવા માંગતા હોય ને ત્યારે તમને થતું હોય કે તમારાથી આવું થશે તો તમારે સૌ પ્રથમ તો લોંગ ટર્મ માટે જો તમે વિચારી રહ્યા હોય તો તમારે અશ્વગંધા નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ બીજી ઘણી બધી જડીબુટ્ટી આવે છે તેનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો સાથે કંઈક દવાઓ બજારમાં ઉપલબ્ધ છે તેનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો

તેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા નહીં થાય અને તમે સારી રીતે બધું તમારું કામ કરી શકશો તેવું મને લાગે છે બીજી વસ્તુ કહેવા જેવી એ પણ છે કે તમારે ભુલાવવાની જરૂર છે કારણ કે જો તમે જેટલું કરશો એટલે તમને આ સંબંધની અંદર સમસ્યાઓ આવવાની છે એ તમારું દસ મિનિટની અંદર પાંચ મિનિટ જો નીકળી જતું હોય તો તમારે ફૂલ એન્ડ પુસ્તકની જરૂર છે

તમે આ ટેકનીક વિશે વધારેમાં વધારે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી જાણી શકશો એટલા માટે ઘણી બધી માહિતી મળવાની છે અને ત્યારબાદ તમે મોજ કરી શકશો. પહેલી વખત તમને ઘણી બધી સમસ્યા પરંતુ થોડીક વખત પછી તમને ખૂબ જ મજા આવવા લાગશે તેની પૂરેપૂરી ખાતરી છે.

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર ૪૪ વર્ષની છે. મને મારા પતિને ખુશ કરવા શું કરવું?

જવાબ : તમે કહો છો તે રીતે કે તમારી ઉંમર 44 વર્ષની છે એટલે તે ખૂબ જ મોટી ઉંમર કહેવાય અને તમારા પતિને ખુશ કરવા તમારે શું કરવું તો તમારા પતિ પણ તમારી આસપાસ ના જશે જો તમારે તેવું કરવું હોય તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પહેલા તો તમારી ઉંમર મોટી છે તે મને બધી સમજ હશે તે કરી શકો અને જે તમારે એક વસ્તુ સમજવાની ચોક્કસ જરૂર છે કે તમે તેમનો પોપટ જે છે તે મો-માં લઈ શકો છો તેમને તમે મસાજ કરી શકો છો પરંતુ તમે તેને ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

તમે તેમને વધારે પોઝીશનમાં નહીં કરાવી શકો જે તમારે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે તમે જો વધારે કરશો તો તમને હીટ પણ થશે અને તમને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ થવાની સંભાવના રહે છે એ તમારે જો કરવું જોઈએ

તો તમે ઘણી બધી જે પોઝીશન છે તેને પર સર્ચ મારી શકો છો તે પોઝીશનની અંદર બધું કરી શકો છો તમે તેમનું મોઢામાં લો શાંતિથી ચગળો અને તેમને પણ મજા આવશે અને તમને પણ મજા આવશે તો આ રીતે તમે કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *