મારી ઉંમર ૨૨ વર્ષ છે પણ મારો પ્રાઇ–વેટ પા-ર્ટ નાનો છે તેને મોટો કરવા હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર ૨૨ વર્ષ છે પણ મારો પ્રાઇવેટ પાર્ટ નાનો છે તેને મોટો કરવા હું શું કરું?

તમે હવે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ઉંમર હું 22 વર્ષની છે અને તમારો પ્રાઇવેટ ખૂબ જ નાનો છે અને તેને મોટો કરવા માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું

કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો સૌ પ્રથમ તો હું તમને એટલું કહીશ કે તમારી ઉંમર 22 વર્ષની છે એટલે કે તમે હજુ યુવાન છો અને તમારો પ્રાઇવેટ પાર્ટ નાનો છે

તે હું તમને લાગે છે પરંતુ તમે તેને મોટો કરવા માટે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ કહેવા માંગુ છું કે તમારે કોઈ પણ પ્રકારની દવા અને કોઈપણ પ્રકારની લિક્વિડમાં પડવાનો નથી તમારા માત્ર ને માત્ર કસરત ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે અને બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે સરળતાથી બધું સામાન્ય રીતે બધું કરી શકશો

એટલે તમારા સિવાય પણ તેની રીતે તમારે બધું કામ કરવાનું છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે ઘણી બધી વખત જે વ્યક્તિ હોય છે તે હંમેશા પહેલેથી જોતો આવતો હોય છે એટલે તેને લાગતું હોય છે કે પોતાનું મોટું નથી અથવા તો પોતાનો પ્રાઇવેટ પાર્ટ ખૂબ નાનો છે પરંતુ હકીકતમાં ઘણી બધી વખત તે માત્ર ને માત્ર એક કલ્પના રહી જતી હોય છે અને હકીકતમાં એવું હોતું નથી.

પ્રશ્ન. મને હવે ૪૦ વર્ષ ની ઉંમરે એક ૨૫ વર્ષની છોકરી સાથે પ્રેમ થયો છે શું હું તેની સાથે લગ્ન કરી શકું?

તમે હવે એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે 40 વર્ષની ઉંમરે એક 25 વર્ષની છોકરી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો છે અને હવે તેની સાથે તમારે લગ્ન કરવા છે તો તેમાં તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું

કે તે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો સૌ પ્રથમ તો હું તમને માત્ર પહેલા એટલું કહીશ કે તમને હવે 40 વર્ષની ઉંમરે એક 25 વર્ષની છોકરી સાથે પ્રેમ થયો છે તેવા સમયની અંદર તમારે લગ્ન કરવા હોય તો તે તમારા સમાજ ઉપર આધાર રાખે છે અને માત્ર ને માત્ર તમારા માતા-પિતા ઉપર આધાર રાખે છે અથવા તો તમે જેને માનો છો તે વ્યક્તિઓ ઉપર આધાર રાખે છે

કારણ કે સામાન્ય રીતે વસ્તુ એવી હોય છે કે 40 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે તમે 25 વર્ષની છોકરી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો હોય તો તે વસ્તુ અંતર ખોટી ગણવામાં આવે છે અને ઘણી બધી વખત તેનું નુકશાન દાયક પણ હોય છે એટલે ઘણા બધા લોકો તેને ના પાડતા હોય છે પરંતુ હું જો તમને મારામાં જણાવું તો કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે પહેલા તો તમારી ઉંમર 40 વર્ષની છે

એટલે પહેલા તો એ સ્વતંત્ર રીતે નક્કી કરવું પડે કે શું તમારા લગ્ન થઈ ગયા હતા અથવા તો તમારા લગ્ન બાકી છે જો તમારા લગ્ન બાકી હોય અને તે છોકરી તો કુવારી હોવાની તો તમે બિન્દાસ લગ્ન કરી શકો છો પરંતુ તમારા લગ્ન તૂટી ગયા હોય અથવા તમારા લગ્ન થયેલા છે તો આવા સમયના તમે ઘણી બધી સમસ્યા આગળ જતા આવી શકે છે તો તમારે તમારી વાઈફને દગો ના આપવો જોઈએ તો હું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *