મારી ઉંમર ૨૫ વર્ષની છે અને મારે ૩૨ વર્ષના ભાભી ને લબ લબાવવા હોય તો તેની માટે કોઈ ટિપ્સ આપો.

nation

પ્રશ્ન. મારી.ઉંમર ૨૫ વર્ષની છે અને મારે ૩૨ વર્ષના ભાભી ને લબ લબાવવા હોય તો તેની માટે કોઈ ટિપ્સ આપો.

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ઉંમર 25 વર્ષની છે અને તમારે 32 વર્ષના ભાભી ને બધું કરવું છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમારી ઉંમર માત્ર ને માત્ર 25 વર્ષની છે અને હું એવું માંગું છું

કે તમે આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો તેના કારણે તમે હજી સુધી બધું કરેલું હોતું નથી અને સામાન્ય રીતે તમને કોઈ છોકરી મળી પણ નહીં હોય કે જેની સાથે તમે બધું કરી શકો અથવા તો કોઈ છોકરી તમને મળી પણ હશે તો તેની સાથે તમે સરખી રીતે બધું નહીં કરી શક્યા હોય તેવું માન્ય ચાલુ તો તમને જો આ પ્રશ્નનો જવાબ એકદમ સિમ્પલ શબ્દોમાં હું આપવા માંગો છો કે

સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે કોઈ ભાભી ની પાસે જશો અને પહેલી વખત તમે જ્યારે બધું નાખવાનો પ્રયાસ કરશો તેવા સમયની અંદર તમારું નીકળી જશે અને તમને લાગશે કે કેમ આવું થયું તમને એવું પણ થશે કે શું તમે કોઈ દિવસ આવું નહીં કરી શકો પરંતુ હકીકતની વસ્તુ એ છે કે તમારે તમારી એકસાઇડ માટે કાબુમાં રાખવી પડશે અને તમારી જે અપેક્ષાઓ છે

તેની કરતા પણ તમને વધારે મજા આવવાની છે પરંતુ તમારે જો બધી વસ્તુઓ છે તે કાબુમાં રાખવી પડશે અને કાબુમાં રહીને તમારે કાર્ય કરવું પડશે તમે જ્યારે કાબૂમાં રાખશો અને કાબૂમાં રહીને કાર્ય કરશો ત્યારે તમને ખૂબ જ મજા આવવાની છે

અને તમે લાંબા ગાળા સુધી બધું કરી શકશો એક મસ્ત મજાની તમને ટીપ આપવા પાંગું છું કે તમે જ્યારે તેમની સાથે બધું કરવા જાવ છો ત્યારે સામાન્ય રીતે એક બજારની અંદર કેપ્સુલ વહેંચાય છે તે પીને જજો જેના કારણે તમને વાંધો ન પડે કઈ કેપ્સુલ છે તે તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ મારશો તો મળી જશે.

પ્રશ્ન. હું જ્યારે ચ પા ચ પી બોલાવવા જાવ છું ત્યારે મારું તરત નીકળી જાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમે જ્યારે બધું કરવા માટે જાઓ છો તેવા સમયની અંદર તમારું નીકળી જાય છે અને તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમે જે વસ્તુ પૂછી રહ્યા છો કે તમે જ્યારે વધુ કરવા માટે જાવ છો ત્યારે તમારું તરત નીકળી જાય છે તે વસ્તુ સદંતર ખોટી છે

એવું કહેવામાં આવેલું છે કે તમે કોઈ પણ સ્ત્રી સાથે આવી બધી વસ્તુ કરો છો ત્યારે તે સમયની અંદર મેં ઘણી બધી મજા પણ આવતી હોય છે અને સામેવાળું જે પાત્ર હોય છે તેને પણ ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે

પરંતુ જ્યારે તમે જલ્દી બધું કાઢી નાખતા હોય છો અથવા તો તમારું જલ્દી નીકળી જતું હોય છે તેવા સમયની અંદર સામે વાળું વ્યક્તિ ખૂબ જ મજા લઇ શકતું નથી અને જેને કારણે તે પણ ખૂબ જ દુઃખી થઈ જતું હોય છે અને તમે પણ ખૂબ જ દુઃખી થતા છો તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો તેની માટે તમે કેપ્સુલ નો પ્રયોગ કરી શકો છો અને તેની સાથે તમારે સવારે જ્યારે ઉઠો છે

ત્યારે મેડીટેશન કરવાની જરૂર છે અને તેની સાથે તમારે યોગા કરવાની પણ જરૂર છે અને કસરતની જરૂર હોય તો તે પણ તમે કરી શકો છો આવી વસ્તુ તમે કરો છો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો આવવાનો નથી અને સામાન્ય રીતે તમે બધું કરી શકશો પરંતુ તેની વિશે તમારે વસ્તુ વિચારવી પડે છે ને ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો તો તમારું તરત નહીં નીકળે ને તમને ખૂબ જ મજા આવવાની છે અને બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારે વધારે કાબુમાં આવવાનું છે અને ઓવર એક્સાઇટેડ થઈ જવાનું નથી જે સામાન્ય રીતે લોકો ઓવર એક્સાઇટેડ થઈ જતા હોય છે તેના કારણે આ બધી વસ્તુ થતી હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *