મારી ટીચરે મારો હાથ પકડ્યો અને સીધો તેમના બ્લાઉઝ પર મૂકી દીધો અને મને શરીરમાં ઉતેજનાઓ વધી ગઈ

nation

મારું નામ સાવન છે હું 23 વર્ષનો છું અને હાલ એક કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મારા ક્લાસની અંદર હું ટોપર છું અને ખૂબ જ વાંચન કરું છું કારણકે મારે આગળ જતા કંઈક બનવાનું છે

પરંતુ મને નહોતી ખબર કે કંઈક બનવાના સપનાની અંદર હું કંઈક બીજું જ બની જઈશ એક વખત થયું એવું કે અમારે ત્યાં જે સર આવતા હતા તે સરનું કારણોસર બદલી થઈ ગઈ અને બદલી થવાના કારણે તે શરમારે આવતા બંધ થઈ ગયા અને સરના જગ્યાએ ટીચર આવ્યા આ ટીચર અંદાજે 33 વર્ષની હશે પરંતુ તે ટીચર ખૂબ જ મોટો ફટકો લાગતા હતા

મને તો થતું હતું કે આ ટીચર સાથે એક વખત કરવાનું મળે તો તેની સાથે ખૂબ જ જોરદાર રીતે સમાગમ માણવાનો છે પરંતુ મારી કિસ્મત આવી ક્યાં વિચારીને મેં પણ તે બધું જતું કર્યું

પરંતુ એક વખત થયું કે મારા જે ટીચર હતા તેમને ખબર પડી કે હું આ ક્લાસનો ટોપર છું અને રિઝલ્ટ આવતા ની સાથે તો મારી પાસે આવ્યા અને તેઓ મને ભેટી ગયા અને તેમણે મને કહ્યું કે સાવન તો ખૂબ જ સારો છોકરો છો અને તે ખૂબ જ સરસ કામ કર્યું છે અને આવી જ રીતે તું વાંચન કરતો રહેજે અને મને પણ તે ટીચર એ જ પ્રોત્સાહન આપ્યું

તે પ્રોત્સાહન લઈને ખૂબ જ મજા આવી હતી પરંતુ એક વખત થયું કે ટીચરે મને કહ્યું કે મને આ સવાલ આવડતો નથી જેથી તારે મારા ઘરે આવવાનું છે જ્યારે તેમણે મને તેમના ઘરે આવવાનું કહ્યું ત્યારે મને તો ખૂબ જ બીક લાગી પરંતુ ત્યારબાદ મેં કહ્યું કે હા મને આવડતું હશે એટલે ટીચર મને તેમના ઘરે બોલાવતા હશે પરંતુ મને નહોતી

ખબર કે ટીચરના દવાઓ મારી પ્રત્યે કંઈક અલગ હશે અને ટીચર અને તેમના ઘરે લઈ ગયા જ્યારે સાંજ પડી હતી તેમણે મને ખાવાનું ખવડાવ્યું અને મને પણ ખૂબ મજા આવી ગઈ જ્યારે હું તેમને ત્યાં હોલમાં બેઠો હતો ત્યારે તેઓ મારી પાસે આવે અને મારી પાસે આવીને બોલ્યા કે હું કેવી લાગુ છું એટલે મેં કહ્યું કે ટીચર તમે તો હંમેશા સારા લાગો છો

તમે તો મારા ટીચર છો તમે ટીચરે તરત જ મારો હાથ પકડી લીધો. જ્યારે તમને મારો હાથ પકડ્યો ત્યારે તો મારા શરીરની અંદરથી ઉત્તેજના વહી ગઈ પરંતુ મને થયું કે હવે તેઓ મને શીખવતા હશે પરંતુ જ્યારે ટીચર તમારો હાથ પકડ્યો અને હાથ પકડીને તેમણે તેમનો સીધો હાથ બ્લાઉઝ ઉપર મૂકી દીધો તેમના બ્લાઉઝ ઉપર મારો હાથ ગયો

એટલે કુદરતી રીતે મારો હાથ દબાવાય ગયો અને જ્યારે મને ફીલ થયું કે તેમનો આગળનો ભાગ તો ખૂબ જ પહોંચો છે અને તેમની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે ત્યારે તો ટીચરે કંઈ કહેવું જ ના પડ્યું હું તેમની ઉપર મંડી પડ્યો અને મને પણ ટીચર સાથે મજા માણવાની ખૂબ જ મજા આવી ઉછાળીને સુખ આપ્યું હતું અને હજી પણ ટીચર ઘણી વખત મને તેમના ઘરે બોલાવે છે અને હું તેમને ઉછાળે ઉછાળીને બધી મજા આપતો રહું છું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *