મારી ટીચર ને તેના ફોનમાં ખરાબ વિડિયો દેખાડીને વાંકી વળીને ઠોકી નાખી.

nation

મારું નામ સાગર છે હું 21 વર્ષનો છું અને હાલ કોલેજ ની અંદર અભ્યાસ કરું છું મને ત્યાં અભ્યાસ કરવો ખૂબ જ ગમે છે તમને ખૂબ જ મજા પણ આવે છે અને જેના કારણે ત્યાં મજા પણ ખૂબ આવે છે

અને ત્યાં અમારા ગણિતના ટીચર પણ ખુબ સરસ છે અને જેના કારણે મને ત્યાં જવું ખૂબ જ ગમતું હોય છે. હું તમને કહું કે સામાન્ય રીતે તેઓ મારી સોસાયટી ની અંદર રહે છે અને જેના કારણે તમારી પાસે તો સમય હોતો નથી

અને મને લાગે છે કે કદાચ હું તમને કહું અને તમારી પાસે ન આવે તો મને પણ ઘણું બધું ખોટું લાગે જેના કારણે હું તમને કહેતો નથી પરંતુ જ્યારે તેઓ મને પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા હતા અને મને તો પ્રશ્ન નહોતો આવડી ગયું હોય તો સમય માટે પૂછ્યું હોય કે હું તારા ઘરે આવીશ અને હું તને શીખવાડીશ અને મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ સમય આવી હતી

સમય એવો સમય તો કે જ્યારે મારા ઘરની અંદર કોઈપણ હોવાને કારણે તેઓ અમારા ઘરે આવે તો મને તો ખૂબ જ મજા પડવાની હતી તેવી મને ખબર હતી અને જેના કારણે મેં તમને કહ્યું કે હા મને તો કોઈ વાંધો નથી તમે મારા ઘરે આવી શકો છો અને મને શીખડાવી દેજો અને ત્યાં જમી લેજો હું મેં તમને કહી દીધું અને રાત્રિના 8:00 વાગે ટીચર મારા ઘરે આવી ચૂક્યા હતા

અને મને તો ખૂબ જ મજા આવવાની હતી તે મને ખ્યાલ હતો અને તરત જ મને ત્યારબાદ ટીચર પાસે ભણવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું મેં અડધી કલાક જેવું ટીચર પાસે ભણ્યો અને ત્યાર બાદ તેઓનો ફોન જાય તો તેમને લીધો ટીચર નો ફોન ખૂબ જ સરસ લાગતો હતો જેના કારણે મેં તમને કહ્યું કે હું તમારો ફોન જોઈ શકું અને તે મને તમને ફોન દેખાડ્યો ફોન ત્યારે જોયો

ત્યારે મને ખૂબ જ સરસ લાગી રહ્યું હોય તો સામાન્ય રીતે તેમનો ફોન હતો ચાલુ કરવાની કોશિશ કરી અને ત્યારબાદ મને ખબર પડી કે જે હું મેં બ્રાઉઝર ખોલ્યું એટલે તેની અંદર આ વિડીયો પણ હતા અને તે તરત જ મેં ખોલી લીધા અને ખોલીને માત્ર ને માત્ર તેઓને ખરાબ વિડિયો બતાવવાનું ચાલુ કરી દીધું મેં જેવા તમને વિડીયો બતાવ્યો

એટલે તેઓ પોતાનો આખો ખાઈ રહ્યા હતા અને તેઓને લાગી રહ્યું હતું કે હવે તેઓ પોતાના કંટ્રોલમાં નથી તો મને પણ લાગી રહ્યો હતો અને પછી તો મોટું તરત જ તેઓ મારી ઉપર જ ચડ્યા અને તેઓ મને એટલું જ કહ્યું કે હવે તો મારે તારી સાથે બધું કરવું છે હવે મારાથી રહેવાશે નહીં અને મેં તેને ભારે મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *