મારી ટીચર ને મે ઘરે બોલાવ્યા અને પછી તેમની સાથે બેડરૂમમાં ચારેક કલાક મજા માણી ટીચર હવે મને કહે છે કે,”તારી જેવડો તો…..”

about

મારું નામ કિરણ છે હું એક છોકરો છું અને હું 25 વર્ષનો સવાલ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું અને મને મારી કોલેજની અંદર ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવે છે કારણ કે હું ખૂબ જ ભણું છું

અને ખૂબ જ વાંચન કરતો છું જેના કારણે મારા ખુબ સરસ માર્ગ આવતા હોય છે મારા કોલેજની અંદર એક નવા ટીચર આવેલા છે જેમની ઉંમર અંદાજે 32 વર્ષની હશે આમ તો મારી કરતા ટીચર ખૂબ જ મોટા છે

પરંતુ તેઓને મારી સાથે ખૂબ જ ગમે છે કારણ કે તે ટીચરના લેક્ચર ની અંદર હંમેશા ઉભો થતો હોઉં છું અને જવાબ પણ આપતો આવું છું તે ટીચર જે છે તે હંમેશા મારી પાસે આવતા હોય છે અને મારી સાથે બધી વાત કરતા હોય છે

પરંતુ મને તે ટીચર સાથે પણ ખૂબ જ ગમતું હોય છે પરંતુ ટીચર ને કેવી રીતે કહી શકું કે તેઓ મને ગમે છે પરંતુ મને એક વખત થતું હતું કે ટીચર નો એક વખત ઘરે બોલાવું અને ટીચર સાથે એક બે વખત મેં વાત કરી અને હોમબેઝ માટે મેં મારું સેટ કરી નાખો અને ટીચરે પણ મને હા પાડી અને તે ટીચર મારા ઘરે આવવા લાગ્યા અને તે ટીચર જે હતા તે મને ભણાવતા હતા

અને ટીચર જ્યારે ભણાવતા ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી ટીચર જે હતા તે સામાન્ય રીતે ડ્રેસ પહેરીને આવતા અને ઘણી બધી વખત સાડી પહેરીને આવતા તેઓ જ્યારે સાડી પહેરીને આવતા ત્યારે તો ખુબ જ સરસ કટકો લાગતા હતા તે સાડીની અંદર જ્યારે તેઓ મને જોતા હોય ત્યારે અંદરથી હું તેમને નિરખીને જોતો તેમની લાલ કલરની બ્રા સ્પષ્ટ પણે દેખાઈ રહી હતી

અને મને લાગતું હતું કે લાલ કલર તેમનો પ્રિય કલર હશે કારણ કે તેઓ હંમેશા લાલ કલરની બ્રા પહેરીને આવતા હતા જ્યારે ટીચર મારા ઘરે આવે ત્યારે અમે આમ તો સામાન્ય રીતે હોલની અંદર બેસતા હતા પરંતુ એક વખત મને થયું કે

અમને ટીચર નો ઓફર કરી જુઓ અને મેં ટીચર અને માત્ર રહેલું છે કે ટીચર આજે આપણે હોલમાં નથી બેસવાનું પરંતુ મારા બેડરૂમની અંદર બેસવાનું છે તમને એવું હોય તો ચાલો આપણે બેડરૂમની અંદર જઈને બેડરૂમની અંદર અમે જેવા ગયા

અમે અમારો એસી ઓન કરી દીધું અને ટીચરને બેડરૂમની અંદર બેસાડી દીધા ટીચર જેવા બેડરૂમની અંદર બેસાય એટલે ટીચર ને એટલ કહ્યું કે ટીચર તમને મારી સાથે કંઈ કરવું છે કે તું શું વાત કરી રહ્યો છું ઘણી મજા આવશે ચલો ને આપણે બંને કરીએ ટીચરને પણ મારી પ્રત્યે પ્રેમ હશે

એટલે ટીચરે ત્યાર બાદ તો મારી સાથે ખૂબ જ મજા માણી અને તેમણે મને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે મારી જિંદગીની અંદર તારી જેવડો તો બીજા કોઈનો નહીં હોય હવે તો હું તારી સાથે દરરોજ બધું કરીશ અને હવે અમે બંને દરરોજ સાંજે મજા માણીએ છીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *