મારી સોતેલી બહેન ને મારી પાસે બોલાવીને તેની સાથે શરીરસુખ માણી ને તેની ઇરછાઓ સંતોષી.

nation

મારું નામ હિરેન છે હું 26 વર્ષનો છુ હમ તમારા ઘરની અંદર મારા પપ્પાએ બીજા લગ્ન કરેલા છે અને મારા પપ્પાએ જે બીજા લગ્ન કરેલા છે તે જે મારા મમ્મી છે તે એક છોકરી લઈને આવેલા છે

પરંતુ તમારી સોતેલી બહેન છે એટલે હું તેની સાથે ખૂબ જ પ્રેમથી રહું છું. અમને તો અમને બંનેને ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ તમારી વચ્ચે બહેન અને ભાઈનો સંબંધ નથી

પરંતુ બીજો સંબંધ જ છે મને મારી બહેન ખૂબ જ ગમે છે કારણ કે તેનો આગ્રાનો ભાગ ખૂબ જ મોટો છે અને પાછળથી પણ તે ખૂબ જ હોટ દેખાય છે તે એટલો મોટો ફટકો છે કે મને બહાર જવાની જરૂર જ લાગતી નથી એટલે દિવસમાં એની અંદર હું કશી જતો નથી

અને હું તેને માત્ર નિહાળ્યા કરું છું એક વખત થયું કે મારા મમ્મી પપ્પા બહાર ગયા હતા અને મારી બહેનને કહ્યું હતું કે તારે જ ભાઈનું ધ્યાન રાખવાનું છે અને તેને જે ઈચ્છા પડે તે તારે કરવાનું છે અને તેને ખાવાનું પણ બનાવી દેવાનું છે અને મારી બહેને પણ મને હા પાડી દીધી આમ તો મમ્મી ઊભા ને ખબર નથી કે જ્યારે તેઓ જાય છે

જ્યારે ભાઈ બહેન અમે ઘરમાં બેઠા બેઠા બધું કરી નાખતા હોઈએ છીએ અને અમને પણ ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે પરંતુ જ્યારે મેં મારી બહેનને કહ્યું કે બહેન તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને મને તારી સાથે કોઈ પેલું નથી કારણ કે આપણે તો શોધેલા છીએ એટલે આપણે બધું કરી શકીએ છીએ અને તેને પણ મને કહ્યું કે

હા બાયોલોજિકલી તો આપણે કોઈ ભેગા છીએ જ નહીં એટલા આપણે તો બધું કરી શકીએ એટલે મેં પણ તને કહ્યુ કે હા આપણે બધું કરી શકે છે એટલે તરત જ તે મને ભેટી ગઈ અને મને બધું કરવા લાગી જ્યારે તે મને બધું કરી રહી હતી ત્યારે મને તો ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી ત્યારબાદ મેં તને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે તું શું તમારી પાસે બધો કરાવવા માટે આવીશ

ત્યારે મને ચોખ્ખું કહ્યું કે હા હું તો તૈયાર જ છું ત્યારે જ્યારે કરાવવું હોય ત્યારે તું મારી પાસે આવી જા ને તે તરત જ બેડરૂમમાં જઈને બેસી ગઈ અને તેને માત્ર તેનું બધું કાઢીને એટલું જ થયું કે લે હું તો તૈયાર છું

આવી જા મારી પાસે એટલે હું તરત જ મારા કપડાં બદલીને તેની પાસે આવી ગયો અને બેસી ગયો અને મેં મારા કામની શરૂઆત કરી નાખી જ્યારે મેં મારા કામની શરૂઆત કરી ત્યારે તને ખૂબ જ મજા આવી હતી અને પછી તો શું હતું મારી સોતેલી બહેનની સાથે એક રાત વિતાવીને તેની તમામ ઈચ્છાઓ મેં સંતોષી નાખી અને મને તો ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *