મારી સાસુ એ મને નહાતા જોયો અને બાથરૂમમાં આવીને મારો પોપટ પકડીને કહ્યું,” મારી છોકરી ને જે મજા આપો છો તેવી જ રીતે તમારે મને મજા આપવાની છે” અને પછી તો મે તેમને દેશી સ્ટા-ઇલ માં ભારે મજા આપી.

nation

મારું નામ રોનક છે હું 30 વર્ષનો છું મારા લગ્નને પાંચ વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે મારી પત્ની અવાર – નવાર પિયર રહેવા જતી હોય છે અને મને ખૂબ જ દુઃખ થતું હોય છે

કારણ કે હું તેની સાથે કોઈ કરી શકતો નથી અને જેના કારણે મને પણ ખૂબ જ અંદરથી થતું હોય છે પરંતુ હું તને કહી શકતો નથી પરંતુ હવે તે સમય જવાનો હતો તે મને લાગી રહ્યું છે

કે હું મારા સાસરે ગયો હતો અને તેની સાથે હું રહી ગયો હતો તે બહાર ગઈ હતી અને તે બે દિવસ પછી આવવાની હતી તે તેના બીજા સત્તાવાળાને ત્યાં રહેવા માટે ગઈ હતી અને હું મારા સાસરે રહ્યો હતો

તેવા સમયની અંદર હું મારા મિત્રો સાથે વાતો કરતો અને મારો સમય વિચારતો હતો પરંતુ ખબર કે મારા બહાર હશે તે સમયની અંદર મારા સાસરે એકલા તને મારા સાસુ મારી પર નજર રાખીને બેઠા હશે

તો મને લાગી રહ્યું હતું હકીકતમાં તેઓ મારી સાથે બંને એક વખત જેને સવારમાં સમાપ્ત કરીને અંદર કોઈ પણ મોટી કરે મારે સાસુ જે હતા તે મને બાથરૂમમાં નહાવા માટે જોઈ ગયા હતા જ્યારે હું નાની હતો તમારો ફોન ચેક થયો હતો

તે મને લાગેલી હોય તો તેની અંદર મારી જે હિસ્ટ્રી હતી તે જોવામાં આવી રહી હતી જોયેલા હોય તે સ્વાભાવિક વસ્તુ હોતી અને તેની અંદર મારા ફોટા પણ જોવાયેલા હતા તો મને લાગી રહ્યું હતું જ્યારે હું નાહી રહ્યો હતો

તેઓ સમયની અંદર મારા સાસુ મારી પાસે આવ્યા અને મારી પાસે હોય અને તેને માત્ર મને જોયો અને તેઓ મને નીકળી ગયા તો તેઓ મને લાગવી પડે કે મારા આંખોની અંદર સાબુ લાગેલો હતો જેના કારણે હું તમને જોઈ શક તો ન કરે ત્રીજો દિવસ આવ્યો અને છેલ્લો દિવસ મારી પત્ની આવી જવાની હતી એટલે હું મારું કામ કર્યું હોય

તો તેવા સમયની અંદર તેઓ સાસુ મારી પાસે આવ્યા અને મારી પાસે આવીને તેને તરત જ મારો પકડી લીધો અને કે જે મજા તમે મારી છોકરી ના આપો છો તેવી મજા તમારા મને આપવાની છે

અને તેની કરતા વધારે મજા આવશે તો પણ મને ખૂબ જ મજા આવશે પરંતુ આ સાંભળીને હું તો ખૂબ ચોરી ગયો હતો પરંતુ તમારી સાથે બધું કેવી રીતે કરી શકું એટલે તમને મને જે વસ્તુ મારી છોકરી સાથે કરો છો

તે વસ્તુ તમારા મારી સાથે કરવાની છે એટલે તમારે ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારે જોડી નથી તમે મારી સાથે બધું કરી શકો છો અને પછી એમને ચાન્સ આપ્યો હતો અને તેઓ પણ આમ લાંબી રેસ ની ઘોડી મને લાગતા હતા ને તો એની સાથે મેં ખૂબ જ મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *