મારી સાળી ને મારી પત્નીની ગેરહાજરીમાં અંધારામાં લબલબાવી..

nation

મારું નામ વિકાસ 25 વર્ષનો છું મારે લગ્નને બે વર્ષ થઈ ચૂકે છે પરંતુ તમારી પત્ની સાથે પણ મને ખૂબ જ મજા આવે છે મારી પત્ની સાથે હું બધું કરતો છું ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય છે

કે દિવસની અંદર એક વખત પણ ન કરવું જોઈએ અઠવાડિયાની અંદર બે થી ત્રણ વખત કરે તો સારું કહેવાય પરંતુ હું તમારી પત્ની સાથે દિવસની અંદર ચારથી પાંચ વખત કરું છું કારણ કે મારે કંઈ એવું વધારે કામ રહેતું નથી જેના કારણે હું વધારે સમય મારી પત્નીમાં બધું કરવા માટે ગુજર તો ને મારી પત્ની સાથે પણ મને ખૂબ મજા આવતી હોય છે

પરંતુ જ્યારે મારી પત્ની હોતી નથી તેવા સમયની અંદર મને ખૂબ જ એકલું લાગતું હોય છે અને મને કોઈ એવી સ્ત્રી જોતી હોય છે જેની સાથે હું બધું કરી શકું આ કરવું તો ખૂબ જ ખોટું છે

પરંતુ મને તો એ કરવું ગમે છે અને તે મારી આદત છે પરંતુ મારી પત્ની જ્યારે મારાથી દૂર થાય છે ત્યારે મને ગમતું નથી અને બધું કરવાનું મન થતું હોય છે પરંતુ મને એવું કોણ મળવાનું છે તેવું વિચારીને હું ખૂબ જ કંટાળી જતો પરંતુ એક વખત થયું કે જ્યારે મારા પત્ની અઠવાડિયા માટે બહાર જઈ રહી હતી તેવા સમયની અંદર તે તેની સાળીને ઘરે મૂકવા આવેલી હતી

કારણ કે તે જ્યારે ઘરે રહે છે તેવા સમયની અંદર મને પણ એને ઘણો ઘણો ફાયદો જોવા મળતો હોય છે અને મારી સાળી તો ખુબ જ સરસ લાગે છે જેના કારણે મને પણ થતું હોય છે કે હું તેની સાથે બધું કરવું તો હું તને કેવી રીતે કહી શકું જેના કારણે મને ખૂબ જ ડર લાગતો હશે તેનું નામ દિપાલી છે અને દિપાલી ખૂબ જ સરસ લાગે છે

પરંતુ જ્યારે તે ટીશર્ટ પહેરતી હોય છે ત્યારે તેના આગળનો જે ભાગ હોય છે તે ખૂબ મોટો લાગતો હોય છે અને તેનો આંકડો નો ભાગ મોટો હોવાને કારણે મને પણ ખૂબ જ ઉત્તેજના વધી જતી હોય છે

ઘણી બધી વખત તો હું તેના નામના હાથ લારી કરી નાખ તો હું જોને બાથરૂમમાં આવીને પાછો બેસી જતો મને તેની સાથે મજા આવવાની છે તો મને લાગતું હોય છે કે જ્યારે તે ઘરની અંદર એકલી હતી ને મારી પત્નીની ગેરહાજરી હતી તેને રૂમ ની અંદર બેઠી બેઠી ખરાબ વિડિયો જોઈ રહી હતી અને તે પોતાના હાથની કરામત દેખાડી રહી હતી

તેવા સમયમાં હું તને જોઈ ગયો અને ત્યારે તેને જીજાજી મારે તમારી સાથે બધું કરવું છે અને પછી તો શું હતું મેં પણ તને કોઈ કે ચલ તારા બહેન પણ નથી હું તારી સાથે બધું કરવા માંગુ છું અને ત્યારબાદ મેં મારી સાળી ને આખી રાત ઉછાળી ઉછાળી ને મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *