મારી સગી માસીએ પહેલા મને ઉતેજીત કર્યો અને પછી પ્રાઈવેટ પાર્ટને સ્પર્શ કરીને મને ભારે મજા આપી.

GUJARAT

મારું નામ વિક્રમ છે હું 23 વર્ષનો છું હાલ મારા લગ્ન થયા નથી પરંતુ હું કોઈ એવી છોકરીની શોધમાં છું જે મારી સાથે બધું કરી શકે પરંતુ હજી સુધી મને કોઈ એવી છોકરી મળી નથી

જે મારી સાથે સર્વે શુભ માનવ આવી જતી હોય હું વારંવાર કોઈ છોકરીઓ શોધતો હતો પરંતુ મને કોઈ એવી છોકરી મળી નથી જેના કારણે હું કંટાળી ગયો હતો હું ખૂબ જ ઉદાસ હતો અને મારા દિવસો હાથ લારી કરીને નીકળતા હતા

પરંતુ મને નહોતી ખબર કે મારી સગી માસી છે એ જ મારી સાથે બધું કરશે મારી સગી માસી ખુબ જ સરસ માલ છે અને તેની જેવો ફટકો મેં દુનિયાની અંદર કસે જોયો નથી અને તમારી સગી માસી મારી સાથે થોડું કંઈ કરવાની છે

તેવું વિચારીને હું તેમની સાથે કંઈ કરવાનું નહોતો વિચારી રહ્યો પ્રત્યેક વખત થયું એવું કે હું જ્યારે મારા ઘરની અંદર હતો ત્યારે મારા ઘરની અંદર મારા માસી આવ્યા અને મારા માસી જ્યારે મારા ઘરની અંદર પ્રવેશ કર્યો

ત્યારે ઘરની અંદર કોઈ નહોતું અને હું મારી રૂમની અંદર તો મારા રૂમની અંદર હું વીડિયો જોઈને હલાવવાનું કામ કરી રહ્યો હતો ત્યારે મારા માસી મારી પાસે આવ્યા અને પાછળથી મારી બંને આંખો નીચેથી મારી આંખો પર તેમને જ્યારે હાથ રાખ્યો

ત્યારે તો કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા ના હોય પરંતુ જ્યારે તેમણે નીચે જોઈએ ત્યારે તમને ખબર પડી કે મારા પેટની ચેન ખુલી હતી આ જોઈને મારા માસી ખૂબ જ શરમાઈ ગયા હતા પરંતુ તેઓ કંઈ બોલ્યા નહીં અને તેમણે તરત તેમનો હાથ મારી ઉપરથી હટાવી લીધો

અને તરત જ બહાર જતા રહ્યા તેઓ બોલ્યા નથી તેથી મને પણ ખૂબ જ બીક લાગતી હતી કે તેઓ મારી મમ્મીને કઈ દેશે તો મને ખૂબ જ સમસ્યાઓ થઈ જશે પરંતુ એવું કંઈ ન થયું અને તેઓએ દરવાજો બંધ કરી દીધો

અને મારી પાસે આવીને એટલું જ કહ્યું કે તારી ઉંમર હજી આટલી છે પરંતુ આટલું મોટું કઈ રીતે હોઈ શકે ત્યારે મેં મારી માસીને કહ્યું કે હું તો દરરોજ આ વસ્તુ કરું છું ત્યારે મને કહ્યું કે શું તું મને બધું કરી શકે મારી સાથે કરવાની તારામાં ક્ષમતા છે એટલે મેં પણ મારા માસીને કહી દીધું કે તમારી સાથે શું તો ગમે તેની સાથે કરી શકું અને

ત્યારબાદ માસી પણ ખૂબ મોજમાં આવી ગયા હતા અને માસી મને કહ્યું કે લે હું તારી સામે જો તારે મને જે કરવું હોય તો કરી શકે છે અને ત્યારબાદ તો શું હતું મારા માસી મારી પાસે આવ્યા અને તેમણે મને બધે સ્પર્શ કરવાનું ચાલુ કર્યું અને તેમણે મને જેવો સ્પર્શ કરે હું ખૂબ જ ઉત્સર્જિત થઈ ચૂક્યો હતો અને હું ઉત્તેજિત થયો

ત્યારબાદ મારામાં એટલી બધી ઉત્તરાયણ ના આવી હતી કે મેં મારા માસીને ઊંચકી લીધા અને બેડ પર પટકી દીધા બેડ પર પટકીને હું તમને માથે ચડી ગયો હતો અને ત્યાર બાદ તો તેમણે મને નીચે પણ સ્પર્શ કરવાનું ચાલુ કર્યું અને મને આપી અને ત્યારબાદ મે મારી માસીને ઉછાળી ઉછાળીને સર્વે શું આપ્યું અને તેમની જેવું સર્વિસ હજી સુધી મને કોઈ આપી શકતું નથી મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *