મારી સાળીએ હોટલના રૂમમાં આવીને મને પણ કરી દીધી ઓફર, મને કહ્યું જીજાજી વાંધો નહીં

about

પ્રશ્ન. શું કાંદા ખાવાથી હું વધુ સમય માટે ચ પા ચ પી બોલાવી શકું?

તમે હવે આજે એવો પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો કે તમે કાંદા ખાવ છો તો તેવા સમયની માટે તમે વધુમાં સમય બધું કરી શકો છો તો હું તમને ઘણા બધા લોકોને આ પ્રશ્ન હતો અને તેના માટે અમે આ પ્રશ્નનો જવાબ જે છે તે આજે આપવાના છે ઘણા બધા લોકોને એવું થતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે સારું એવું ખાવાથી અને કાંદાઓને એવું બધું ખાવામાં આવે

ત્યારે તેવા સમયની અંદર તેઓ વધારે સમયમાં વધુ કરી શકે છે પરંતુ જો હકીકત જોવામાં આવે તો હકીકત હોતું નથી સામાન્ય રીતે કાંદા ખાવાથી આવી બધી વસ્તુઓ થતી નથી તે તમારી ઘણી બધી સમસ્યાઓનું સમાધાન નથી અને આ બધી વસ્તુ તમારી ખોટી છે આ માત્રને માત્ર ફો ફેલાવામાં આવે છે હા એક વસ્તુ છે ત્યારે તમારા શરીરની અંદર લોહી હોય છે

તે વધારે ઝડપથી ફરતું હોય છે અને તેવા સમયની અંદર તમને એનર્જી તો મળતી હોય છે પરંતુ એનો મતલબ એવો સે પણ થતો નથી કે સામાન્ય રીતે તમે ગાંડા ખાવાથી વધુ સમય માટે બધું કરી શકો છો એટલે આ બધી સામાન્ય રીતે તમારે જો વધુ સમય વધુ કરવું છે

તો સમયની અંદર તમારે વહેલા સવારે ઉઠવું પડે અને ત્યારબાદ તમારે મેડીટેશન ને યોગાસન જેવી વસ્તુઓ કરવી પડતી હોય છે તમે આ વસ્તુ કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી સમજાવો તો છુટકારો મળે છે અને તમે લાંબા સમય ગાળા સુધી બધું કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. શું બધું સમય બેડ પર મોજ કરવા માટે શું કરવું?

તમારે બેડ ઉપર મોજ કરવા હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો હું તમને કહેવા માગું છું તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે તમારે આ બધી મોજ કેમ કરવી છે અથવા તો તમે મોજ કરવા માંગો છો તો તમારી ઉંમર કેટલી છે જો તમારી ઉંમર લાયક છે અને તમે બધી વસ્તુ કરવા માંગો છો તેમાં તમને કોઈપણ રીતે કોઈપણ વ્યક્તિ ઓપન નથી

અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો અને તમને કોઈ પણ રીતે કોઈ રોકવાનું નથી પરંતુ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારે બેડ પર મોજ કરવી હોય તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો બીજી વસ્તુ એ બની શકે

મોજ કરવી હોય તો તેની માટે તમારે છોકરીઓ પણ હોવી જોઈએ કોઈ છોકરી તમારી સાથે છે અને તેની સાથે તમે બધું કરો છો તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી મજા આવી શકે છે તેમાં તમે વિડીયો જોઈ શકો છો વીડિયોમાં જે રીતે બતાવે છે તે રીતે બધું કરી શકો છો પરંતુ હું તમને ટીપ આપવા માંગુ છું કે સામાન્ય રીતે તમે ફોર્ટ પણ કરી શકો છો

તમે જ્યારે કરો છો તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી રીતે ફરક પડશે અને તમને ઘણી બધી રીતે મજા આવવાની છે એટલે તમે તેઓ શું કરી શકો છો અને ત્યારબાદ મજા માણી શકો છો અને તેવી રીતે તમને મેળ પર પણ મોજ કરવાની ઘણી બધી મજા આવવાની છે એટલે તમે કઈ વસ્તુ કરો એટલે તમને વધારે મજા આવે ને તમે ઘણી બધી મજા લઇ શકો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *