મારી સાળી ને મારી પત્નીની ગેરહાજરીમાં ભારે મજા આપી.

nation

મારું નામ પ્રતીક છે હું હું 27 વર્ષનો છું અને 27 વર્ષની ઉંમરે મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે અને મારા લગ્નજીવનની અંદર મને ખૂબ જ મજા આવે છે સામાન્ય રીતે અમારી પતિને ઘણી બધી વખત બધું કરતો છું

અને તેની માટે તમને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે પરંતુ હવે એની જો હું વાત કરવા જાવ તો સામાન્ય રીતે મને ઘણો બધો કંટાળો આવવા લાગ્યો છે કારણ કે મારી પત્ની હંમેશા બહાર રહેતી હોય છે અને જેના કારણે તેની સાથે બધું કરી શકતો નથી અને મને ખૂબ જ કંટાળો આવતો હોય છે અને મને દુઃખ પણ થતું હોય છે તેને મેં સવારામવાર બધું કહેલું છે

કે મને આવું બધું કરવું ગમે છે પરંતુ તેને ખબર નહીં શું થયું હોય પરંતુ તે મારી સાથે કંઈ કરતી નથી જેના કારણે મને ખૂબ જ કંટાળો આવે છે. સામાન્ય રીતે મને લાગી રહ્યું છે કે હું હવે તેની સાથે કઈ કરી શકવાનો નથી

અને સામાન્ય રીતે મહિનાની અંદર કોઈ પણ પુરુષ હોય તેને માત્ર ત્રણથી ચાર વખત બધું કરવા માટે મળતું હોય તો તેને મજા માણી નથી તેઓ મને લાગે છે જેના કારણે હવે મને એવું લાગે છે કે મારે કંઈક કરવું પડશે

જેના કારણે વચ્ચે તમે એવું ચાલુ કરેલું હોય તો હું પરિસ્થિતિ પાસે જતો હતો અને તેને પૈસા આપતો હતો સામને રીતે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે પૈસા આપી દેતો અને તેની સાથે બધું કરતો હતો અને તેની અંદર મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી

પરંતુ ત્યારબાદ મને તેમાં પણ મજા આવવાની કંટાળો ચાલુ થઈ ગયો હતો કારણકે એની અંદર પણ મને પછી વધારે મજા આવતી નથી અને પછી હું વિચારી રહ્યો હતો કે મારે શું કરવું જોઈએ ત્યારબાદ મને એક આઈડિયા આવ્યો અને તેની અંદર મેં એટલું જ કહ્યું કે મારી જે સાળી હતી તે મારા ઘરે આવેલી હતી અને તેવા સમયની અંદર મેં તને ઓફર કરી લીધી અને મેં તેને માત્ર ને માત્ર એટલું પૂછ્યું

કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે તો શું મારી સાથે બધું કરી શકે છે એટલે તેને મને એટલું છે કે મારે લોકોએ અનુભવી પુરુષો તેની સાથે બધું કરવું છે અને ત્યારબાદ મેં તેણે ભારે મજા આપી. તેમણે પણ ખૂબ જ મજા આવી સામાન્ય રીતે એની સાથે બધું કર્યું અને મને મજા આવી રહી હતી અને મેં પણ તે આ બધી વસ્તુઓ હતી તે મારી પત્ની થી છુપાવેલી હતી

અને તમારી સાથે ખૂબ જ મજાક કરતી હતી અને મને તો તેની સાથે પછી મજા આવવા લાગી હતી એટલે મેં તેની સાથે અંદાજે બે થી ત્રણ મહિના સુધી બધું કરેલું હશે અને મને ત્યારે મારા ખુબ જ સરસ દિવસો ચાલ્યા હતા પરંતુ જ્યારે હું મારી સાળી ને બધું કરતો હતો ત્યારે મને તો દેખાતી હતી મને તો ખૂબ જ મજા આવતી હતી અને હું તો હવે પણ એવા દિવસો માગું છું કે જેમાં હું પાછો તેની સાથે બધું કરી શકું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *