મારી સાળી મને કેહવા લાગી જીજાજી ઠંડીમાં હું તમને ગરમ કરી આપું અને પછી તો એને મને થકવાળી દીધો

about

મારું નામ આશિષ છે અને મારે મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે હું એક કંપનીમાં જોબ કરું છું અને હું મારા ઘરથી દૂર રહું છું હું એકલો રહું છું તેથી મારા ઘરે હું કંઈ કામ કરી શકતો નથી

મારી ફેમેલી માટે કોઈ રહેતું નથી તેથી મારા ઘરે કામવાળી આવે છે અને તે કામવાળી ખુબ જ સુંદર દેખાય છે પછી મને વિચાર આવ્યો કે મળ્યા છે અને તેની એક દિવસ એવો આવ્યો કે તે કામવાળી ખુબ જ સુંદર કપડાં પહેરીને આવી હતી તેથી તે દિવસે તો મને તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ ગઈ અને પછી મેં તેને કહ્યું કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે

એમ અને પહેલા તો કામવાળી ના કહેવા લાગી કે ના સાહેબ બહુ તમારી સાથે કેવી રીતે કરી શકું મારે તો અત્યારે લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે અને હું મારા પતિ સાથે ખુબ જ સુખી છું તેથી મને ખબર છે કે તારા ત્યાં જ લગ્ન થયા છે

પરંતુ મારે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ છે અને મને આજ સુધી કોઈ છોકરી મળી જ નથી કે જેની સાથે હું બધું કરી શકો મેં આજ સુધી ફક્ત મોબાઇલમાં જઈને હાથ લારીથી કામ કર્યું છે

હવે મને બીજાના હાથની જરૂર છે કે તે મારા ને પકડે અને હલાવી મજા કરાવે તેથી મને હવે એવું લાગે છે કે તું જેવી છે કે મારી સાથે બધું કરે અને મને મજા કરાવી અને પછી મેં મારા ઘરની કામવાળી પણ માની ગયા અને કહેવાથી કે હા હું તમારી સાથે બધું કરીશ તમે મને પણ અમારી સાથે ઘણા સમયથી કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી

પરંતુ તમે મારા માલિક છું તેથી હું તમને કેવી રીતે તમારી સાથે બધું કરી શકું તેથી પછી હું તમને કંઈ કહેતી નથી અને પછી મેં કહ્યું કે હા વધારે પણ કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે તો ચાલ હવે મારે બધું કરવું છે એમ કરીને હવે તે તો તેના બે રૂમમાં લઈ ગયો અને તેના રૂમમાં ગયા પછી તે કામવાળી ના કપડા કાઢવા લાગી અને પછી કહેતી હતી

કે તમે આ બધું ચૂસી લ્યો કારણ કે મને એવું લાગે છે કે તમને ચૂસવામાં મહેર છે એમ કરીને મેં તો વ્યક્તિને ચૂસવા લાગી અને બધે બધે તેને દબાવવા લાગ્યો અને તે કહેતી હતી કે તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે મને મારા પતિ સાથે કરવાની મજા આવતી નથી આગળ પાછળથી બધું કરવા લાગ્યો પહેલા તમે તેને તેના બંને પગ પહોળા કરાવીયા

અને પછી ત્યાં અંદર મારું જવા દીધું અને તે કે જ્યારે મારુ તેની અંદર ગયું એટલે તેને બૂમો પાડી અને પછી કહેતી હતી કે મને તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી છે અને મારે કહેવું ન જોઈએ પરંતુ હવે તમારી પાસે જ્યારે સમય હોય ત્યારે તમે મારી સાથે બધું કરી શકો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *