મારી સાળી ખુબ જ યુવાન અને તેના ઊભારો જોઈને જીજા અને સાળી બંને બાજુના રૂમમાં પરસેવાથી રોજ લથ-પથ થતા

about

મારું નામ વિવેક છે મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે અને હું મારા ઘરે રહીને મારું બધું કામ કરું છું કામ કરવાનું ખૂબ ગમે છે મને બહાર જઈને કામ કરવાનું ગમતું નથી તેથી હું હવે હંમેશા મારા ઘરમાં જ હોઉં છું

ફક્ત હવે મને જો ઘરની બહાર જવું હોય તો ફરવા માટે જવાનું ગમે છે પરંતુ હવે મને બહાર જવાનું ગમતું નથી જેથી મને કોઈ સાથે બધું કરવાની મોકો મળતો નથી અને કરવાનું ઈચ્છા થતી હોય છે

તો મને કેટલી મજા આવી જાય એમાં બાજુમાં રહેતી એક દિવસ મારા ઘરે આવી અને તે મારી સાથે બેઠી હતી હું તમારા ઓફિસમાં કામ કરતો હતો અને તે દિવસે તેનો ફોન જોઈ રહ્યો તે ફોન જોતાં મેં તેનું મોઢું જોયું અને તેનું મોઢું જોઈને એવું લાગ્યું કે તે મોબાઇલમાં અસલી વિડીયો જોઈએ છે અને તેને બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે

પછી મેં તેને પૂછી લીધું કે શોધ્યું તું શું કરે છે અહીં કેમ આવું મોડું કરે છે એમ કરતા જ સુરભીએ મને કહી દીધું કે મને બધું કરવાનું ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે પરંતુ આજ સુધી મને એવું કોઈ મળ્યું નથી તેથી હું મારા મોબાઇલમાં જઈને બધું કરતી હું

છું પરંતુ મારી ઈચ્છા છે કે જો મને કોઈ મળી જાય તો હું એ મોકો કોઈ દિવસ જવાની દઈશ અને પછી મેં તેની સાથે બધું જ કરી લઈશ અને તેને ખૂબ જ મજા આવી જ્યારે સુઈ આવું કહ્યું એટલે મને તો બસ વિચાર આવી ગયો કે પણ ઘણો સમયથી કશિક બહાર ગયો નથી અને મને પણ કરવાની ખૂબ જ થાય છે અને તેથી સુરભી જ એક પરફેક્ટ છે

કે તેને મને કહ્યું છે કે તેને બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે તેથી મેં આટલા દિવસથી જે વિચાર કરતો હતો તે વિચાર મારો પૂરો થવા જઈ રહ્યો છે પછી એને શોધીને બધું પૂછી લીધું અને પછી કહ્યું કે શું તું મને તારી સાથે બોલાવવાનો મોકો આપશે અને જ્યારે મને હા કહ્યું કે હા ચોક્કસ હું તને કરવાનો મોકો આપીશ એટલે પછી મેં શોધીને હાથ પકડીને મારા બેડરૂમની અંદર લઈ ગયો

અને પછી હું તેના બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને તેના ઉપરના બોલને ચૂસવા લાગ્યો અને એના બોલ ચૂસતા ચુસતા મેં મારો એક હાથ તરફ જવા દીધો અને તેનો અંદર મે મારા હાથથી તેને રમાડવા લાગ્યો અને પછી તેની ઉપર ફોટો ખુબ જ સરસ હતી

અને પછી મેં તેને મારા બેડ ઉપર સુવા માટે જણાવ્યું કે તમારા બેડ ઉપર સૂઈ ગયા અને પછી પણ તેની ઉપર ચડી ગયો અને બધા મજા લઈ લીધી અને પછી મહેસુરબીને કહ્યું કે સુરભી તારી સાથે મને બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *