મારી સાળી મારી પાસે આવીને બોલી જીજાજી મારે પણ તમારી સાથે શરીર સુખ ની મજા માણવી છે અને પછી…

nation

મારું નામ કલ્પેશ છે હું 35 વર્ષનો છું અને મારી પત્ની ખૂબ જ સુંદર લાગે છે પરંતુ મારી પત્ની સાથે મને બધું કરવાનો મોકો મળતો નથી કારણ કે મારી પત્ની અમારા કરતા દૂર રહે છે

તે જોબ કરે છે જેના કારણે અમે બંને વધારે સમય મળતા હોતા નથી અને જેના કારણે મને પણ ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે મારી એક સાળી પણ છે તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે

ઘણી બધી વખત તેને જોતો ને તે પણ મને જોતી હોય છે અને એમને એકબીજા સાથે પણ કરતા હોઈએ છીએ પરંતુ તે અમારો સંબંધે પ્રકારનું હોવાથી અમે ક્યાં આગળ વધી શકતા નથી

પરંતુ મને નથી ખબર કે એક સમય મારો એવો પણ આવશે કે તેની સાથે મને બધું કરવાનું મોકો મળશે સામાન્ય રીતે પેન્ટ પહેરે છે તેની અંદરથી ખૂબ જ સુંદર લાગે છે અને મને તેની સાથે કરવું ખૂબ જ ગમે છે

પરંતુ હું તને કેવી રીતે કહી શકું તે ઈચ્છાથી હું તેને કહેતો નથી અને ત્યારબાદ હું પણ શાંતિથી બેસી જતો છું પરંતુ એક વખત થયું એવું કે મારી પત્ની બહાર ગયેલી હતી તે ચાર પાંચ દિવસ પછી આવવાની હતી અને તે મારા ઘરે હતી અને મારી સાળી મારા ઘરની અંદર હતી

એટલે મેં તને ચા બનાવવા માટે કહ્યું તે ચા બનાવીને મારી પાસે આવે એને મારી પાસે આવીને બેસી ગયા અને ત્યારબાદ મારી બધી યુવાનીની વાતો સાંભળવા લાગે અને તેણે મને એટલું જ કહ્યું કે તમારા લગ્ન થયા તેની પહેલા તમારી કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ હતી કે નહીં અને લગ્ન પહેલા શું તમે કંઈ કરેલું હતું એટલે મેં તેને પૂછ્યું કે તને આટલું બધું શું રસ છે

હું તને એ તો જણાવી શકું મારી ગર્લફ્રેન્ડ હતી કે નહિ! પરંતુ હું તને નથી જણાવી શકવાનો ક્યાં આગળ મેં તેની સાથે શું કરેલું હતું તે જાણીને તારે શું કરવું છે? ત્યારબાદ તેને મને માત્ર હસતા એટલું જ કહ્યું કે મને પણ તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઇરછા થાય છે તેને મને તો લાગે છે કે તમે ઘણી બધી છોકરીઓ સાથે બધું કરેલું હશે

એટલે મેં તેને એટલું જ કહ્યું તો તને કરવાની ઈચ્છા હોય ત્યાં લાગતો હોય કે હું તારી સાથે બધું કરી શકીશ અને તારે બધું ખાનગીમાં રાખવું હોય તો હું તારી સાથે બધું કરી શકું છું પરંતુ તારે આ બધી વાત કરે અને પત્નીને કહેવાની નહીં રહે અને તે પણ બની ગયા અને તેને કહ્યું ત્યારે હું થોડી તને કંઈ વાત કરવાની છું મારી ઈચ્છા છે અને તમારે મારી ઈચ્છા પ્રમાણે બધું કરવાનું છે એટલે મેં તને કહ્યું કે હા ચલ કાઈ વાંધો નહીં અને પછી તો શું હતું અને તેની સાથે ખૂબ જ મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *