મારી પત્નીની બહેનપણી સાથે મેં ખેતરમાં ચપચાપી બોલાવી નાંખી અને તેને ખૂબ મજા કરાવી.

about

મારું નામ જીગ્નેશ છે મારી ઉંમર 27 વર્ષની છે અને હું એક ગામમાં મને ખેતી કરવાનું ખૂબ જ ગમે છે તેથી હું શહેરમાં કામ કરવા માટે જતો નથી અને અહીં ગામડામાં જ રહીને હું ખેતી કરું છું

હાલ અત્યારે જ મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે તેથી મને ઘણી બધી ખબર પડી ગઈ છે કે છોકરીઓને કઈ વાતોથી આનંદ ઉભા રહે અને તેમની સાથે ખૂબ શું કરવું જોઈએ કે તેઓ ખુશ રહે તેની ઘણી બધી માહિતી મારી પાસે છે અને મારી પત્ની છે

તે તો સુંદર છે ને મને બધી રીતે આનંદ પણ આપે છે પરંતુ મને ઘણી વખત એવી ઈચ્છા થાય છે કે મારે તેની બહેનપણી પ્રિયા સાથે એક વખત શરીર સુખ એન્જોય કરવું છે પરંતુ મને ખબર નથી પડતી કે

હું તેને કઈ રીતે તેથી મેં ઘણા સમય સુધી તો તેને કંઈ જ નથી શક્યો અને હવે હું વિચાર કરું છું કે હું તેને કહી શકું તેથી હું એક દિવસ..

મારા ખેતરમાં બેઠો હતો અને મારા ખેતરની આગળની સાઈટ થી તે જતી હતી તો મેં તેને મારી પાસે બોલાવી અને મેં તેની સાથે વાતો કરતો હતો અને તે પણ બેથી અને કહેવા લાગી કે આજે ખૂબ જ ગરમી છે તેથી થોડા સમય માટે અહીં બેસો એમ કરીને તે બેસી

અમે બંને વાતો કરતા હતા અને વાત માટે મેં તેને બધું પૂછી લીધું અને પછી તે કહેવા લાગે કે હા મને પણ કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે જ્યાં છે મેં તમને જોયા હતા ત્યારથી મને માય ફ્રેન્ડ થી જલે છે થતી હતી કે તે પોતે કેવી દેખાય છે અને એનો તેથી મારે કરવાનું તો ખૂબ જ ઈચ્છા હતી પરંતુ તમને કંઈ કહે ન શકતી હતી.

તો આજે તમે સમયથી મને પૂછી લીધું છે તેથી મને ખૂબ જ ગમ્યું આજે મારે ઘરે થોડું મોડેથી જવાનું છે કારણ કે આજે મારા ઘરે કોઈ નથી તેથી હું થોડા સમય પછી જઈ શકો છો તેથી મેં તો તેને હાથ પકડીને મારા ખેતરની અંદર લઈ ગયો

અને ખેતરની અંદર વચ્ચે જઈને મેં તેને કાઢ્યો તેને તો તેના બધા કપડા કાઢ્યા અને પછી તે ખેતરમાં અંદર મારી સાથે બધું ફરવા નથી ને પછી તેને થોડા સમયમાં મને મુખમૈથુન કરવાનું શરૂ કર્યું અને જ્યારે તે કરતી હતી

તે કરાવવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને અમે બંને એકસાથે મુખમૈથુન કરતા હતા તે મુખમૈથુન નો સમય વીતી ગયા પછી અમે મિથુન કરવાનું શરૂ કર્યું અને મેં આગળથી અને પાછળથી લબ લબાવી નાખી અને તેની સાથે આવું કરવાનું મને ખૂબ જ મજા આવી અને તેને પણ મને ખૂબ મજા કરાવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *