મારી પત્નીને શિયાળામાં રોજ ઈચ્છા થાય છે અને એ મને રોજ ત્રણથી વધુ વાર કરવાનું કહે છે પણ મને એકજ વાર ઈચ્છા થાય છે

about

પ્રશ્ન. હું સંબંધ બાંધવા જાવ તો થોડીક વાર માં જ મારું નીકળી જાય છે અને હું મજા નથી આપી શકતો હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમે જ્યારે સંબંધ બાંધવા જાવ છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમારું નીકળી જાય છે અને તમે તેમને મજા નથી આપી શકતા તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો

સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકોએ છે જે અમારી પાસે આ પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે અને તેનો જવાબ પણ અમે આપતા હોય છે પરંતુ દરેક કેસની અંદર અલગ વસ્તુ જોવા મળતી હોય છે પહેલા તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે સંબંધ બાંધવા જાવ છો ત્યારે કેમ એવું થતું હોય છે તે તમારે જોવું પડે બીજી વસ્તુ તો એ પણ છે કે તેની માટેના ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે છે

અને બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે મજા કેમ નથી આપી શકતા તે પણ તમારે જોવું પડે પેલી વસ્તુ એ તમારે જોવી પડશે કે સામાન્ય રીતે કોઈપણ વસ્તુએ પરંતુ તમે જ્યારે તે વસ્તુ કરવા જાવ છો ત્યારે તમારું નીકળી જતું હોય તો કેમ નીકળી જાય છે

તે પણ વસ્તુ તમારે જોઈ જોઈ બીજી વસ્તુઓ પણ છે કે તમે મજા કેમ નથી આપી શકતા. તો સામાન્ય રીતે તમારું જો વજન વધારે હોય તમારી ચરબી વધી ગઈ અથવા તો તમે કોઈ સારી મહેનત નથી કરતા તો તમારા સમયની અંદર શું થઈ શકે છે એટલે તમારે યોગાસન પણ કરવું પડે અને મેડીટેશન પણ કરવું પડે તમે તે વસ્તુ કરો છો તો તમે ફોકસ રહેશો અને બધી વસ્તુ કરી શકશો.

પ્રશ્ન. શું ફ્લેવર્સ વાળા પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે ફ્લેવર્સ વાળા જે પ્રોટેક્શન આવે છે તેનો તમે ઉપયોગ કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈ સમસ્યા આવી શકે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની અંદર આમ તો કોઈ પણ પ્રકારે તમને સમસ્યા આવવાની હતી અને તેની અંદર તમે ઘણી બધી મજા આવવાની છે પરંતુ હું તો તમને માત્ર માગું છું કે તમે તેનો ઉપયોગ કરો છો

તેવા સમયમાં તમને ઘણી બધી સમસ્યા પણ થઈ શકે છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તે વસ્તુ જે સામાન્ય રીતે હોય છે તેનો ઉપયોગ તમે લેવા માટે કરી શકતા હોય છો અને સામાન્ય રીતે મોઢા માટે તેનો ઉપયોગ થઈ શકતો હોય છે બાકી તો તેનો કોઈ ઉપયોગ થતો નથી ઘણી બધી વખત તમને એવું થતું હોય છે કે તેનો ઉપયોગ કરીને તમે નીચે પણ બધું કરતા ઓછો

પરંતુ તે માત્ર ને માત્ર તેનો કોઈ યુઝ થતો નથી કે તમે જ્યારે બુક નથી કરવાનું હોય છે તેવા સમજની અંદર તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને તેની અંદર તમે મજા માણી શકો છો એટલે તે વસ્તુને તમારે ધ્યાન રાખવું પડે અને તે રીતે તમે કરો છો તો તમને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો ન પડે અને તમે સરળતાથી વધુ કરી શકો છો તેવું મને લાગે છે

બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તેનો તમે ઉપયોગ કરો છો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા આવી શકતી નથી પરંતુ તેનો લાંબા ગાળે ઉપયોગ તમને નુકસાન પણ કરી શકે છે તેવું લોકોનું કહેવું છે એટલે તે વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવું પડે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *