મારી પત્ની મારી સાથે શારીરિક સંબંધમાં ખુશ નથી મારે શું કરવું?

about

પ્રશ્ન. મારી પત્ની મારી સાથે શારીરિક સંબંધમાં ખુશ નથી મારે શું કરવું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી પત્ની હવે તમારી સાથે શારીરિક સંબંધની અંદર ખુશ નથી તો તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું કે તેની માટે તમારે તેમને થોડો સમય આપો

જોઈ અને તમારે તમને પૂછવું જોઈએ કે તે તમારી સાથે શું કામ ખુશ નથી અથવા તો તે તમારી સાથે જયારે બધું કરવા આવે છે તો તેમાં કયા કારણો છે જેના કારણે તમે તેને ખુશ રાખે છે અથવા તો તમને કોઈ એવો ખ્યાલ હોય કે જેના કારણે તમે તેને ખુશ નથી રાખી શકતા. તો તેની વિશે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ અને ત્યારબાદ તેની ઉપર તમારા અમલ કરવો છે

હું તો તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જણાવવા માંગુ છું કે તમે આ વસ્તુ કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો પરંતુ તમારે માત્ર ને માત્ર એટલું નિર્ણય કરવો પડશે કે તમે તમારી પત્નીને ખુશ રાખવા માંગો છો અને ત્યારબાદ તમારે કેપ્સુલ નો પ્રયોગ કરવો હોય તો તે પણ તમે કરી શકો છો

જેની અંદર તમને ઘણી બધી શક્તિ ઓમેરેસા અને જેના કારણે તમે બધી વસ્તુઓ ખૂબ જ સરળતાથી બધું કરી શકશો અને તમને ખૂબ જ મજા આવવાની છે એટલે તમારે તમારી પત્નીની સાથે વાતચીત કરવી પડશે

અને તેને પૂછવું પડશે કે તેને કઈ રીતે બધી વસ્તુ કરવા ગમે છે અથવા તો તેને પોઝીશન ગમે છે તેની અંદર તમે બધું કરો છો તો તેને પણ ખૂબ મજા આવશે અને તમને પણ ખુબ મજા આવશે.

પ્રશ્ન.મારો બોયફ્રેન્ડ મને લાંબા સમય સુધી મજા નથી આપતો મારે શું કરવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારો બોયફ્રેન્ડ તમને લાંબા સમય સુધી મજા નથી આપશે તો તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જણાવવા માંગુ છું કે ઘણા બધા લોકોએ જેમના આ પ્રશ્ન પૂછતા હોય તો તેની માટે એક જ કારણ કહીએ છીએ અને તમામ અલગ અલગ જવાબ આપતા હોય છે કારણ કે તમામના જે રિલેશન હોય છે

તે પણ અલગ અલગ હોય છે તો સામાન્ય રીતે તમારું બોયફ્રેન્ડ તમને લાંબા સમય સુધી મજા ન આપી શકતો હોય તો તમારે તેને આ બાજુ વસ્તુ વિશે જણાવી જોઈએ અથવા તેને તમારે કહેવું જોઈએ કે સામાન્ય રીતે તે જો તમને બધું કરે છે તેની પહેલા પણ જો તેને કઈ બીજી આદત હોય અથવા તો તેને બંધ કરાવવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે બધું કરવું જોઈએ

આવું તમે કરો છો તો તેના કારણે તમે કોઈ પણ પ્રકાર નોંધવામાં નથી તે બેસન કરતો હોય તો તે પણ તેને મુકાવી દેવું જોઈએ કારણકે વ્યસન વ્યક્તિ જેવો છે તેની અંદરથી વધી શકતી નથી રહેતી કે તે બધું કરી શકે તો તેના કારણે પણ તે લાંબા સમય સુધી તમને મજા ન આપી શકતો હોય અને સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ તમારી પાસે બધું કરવા આવે છે

તો તમારે એની કસરત કરવાનું પણ કરવું જોઈએ આ વસ્તુ કરો છો તો તેના અંદર તેને પણ ખૂબ ખૂબ ફાયદો થશે અને તમને પણ ઘણો બધો ફાયદો થવાનો છે અને તમને ખૂબ મજા આવવાની છે એટલે તમારે આ વસ્તુ કરવાની છે જેના કારણે તમને મજા આવે અને સામાન્ય રીતે તમને પણ સારા એવા અનુભવ થાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *