મારી પત્ની મારી સાથે ડોગી સ્ટાઇલ કરવા અને ઇરછતી નથી મારે શું કરવું જોઈએ?

nation

પ્રશ્ન. મને લબાલબ ઠોકમથોક કરવી ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ મારી પત્ની એ કરવા દેતી નથી મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ : તમે કહો છો તે રીતે કે તમારી પત્ની તમને લબા લબ ઠોકમઠોક કરવા દેતી નથી જેનાથી તમને ખૂબ જ દુઃખી છો અને તમારે બધું કરવું છે તો પહેલા તો એક વખત સાંભળી લો કે તમે જે શબ્દનો ઉપયોગ કરો છો લબાલબ અને ઠોકમઠોક તેનો મતલબ છે સાવ કોઈ વ્યક્તિને ચૂંથી નાખવી સાવ કોઈ વ્યક્તિને હેરાન કરી નાખવી અને આવું કોઈ વસ્તુ સાથે તમે કરી શકો છો

વ્યક્તિ સાથે નહીં કારણ કે વ્યક્તિ અને સ્ત્રી એક લાગણીશીલ વ્યક્તિ હોય છે તમે જ્યારે આવું કરવાનું વિચારો છો તો પહેલા તમારે તમારી ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ તે વ્યક્તિ તમને જો કહેતું હોય કે તમે મને આજે આવું કરી નાખો તો તમારે કરવાની જરૂર છે પરંતુ તેમને જો એ ગમતું નથી તમારે ખૂબ જ ઇજ્જતથી પ્રેમપૂર્વક અને સમાન પૂર્વક બધું કાર્ય કરવું પડશે

જેના કારણે તેમને પણ કોઈ સમસ્યાણા થઈ અને તમે પણ તમારું કામ કરી શકો જેથી તમે જે કહો છો કે લબા લગાને ઠોકમઠોક તમારે કરવી છે તો તેની માટે પત્ની જો તમને માનતી નથી કરવા દેતી નથી તો તમારે ગુસ્સો કરવાની કોઈપણ જરૂર નથી તમે અવારનવાર તેને વાત કરી શકો છો પ્રસ્તાવ મૂકી શકો છો જો તે માનશે તો તમે બધું કરજો નહીંતર તમારે જબરજસ્તી કરવાની કોઈ જરૂર નથી.

તમે જ્યારે તમારી પત્ની સાથે અથવા તો કોઈની પણ સાથે બધું કરવા માટેનું વિચારો છો ત્યારે તમારે એકવાર જરૂરથી વિચારવી પડે કે તમે જે બધું વિચારી રહ્યા છો તે વીડિયોની અંદર સારું લાગે છે અને વીડિયોની જ એક બાબત છે પણ તું જ્યારે તમે વાસ્તવિકતાની અંદર આવો છો ત્યારે હકીકતમાં એવું કંઈ હોતું નથી કઈ કંસે એ વસ્તુઓ યોગ્ય હોય છે અને એવું તમે કરી પણ શકો છો પણ સામે વાળો જે વ્યક્તિ છે તેની પણ સહમત હોવી જોઈએ

તમે તેની સહમતિ વગર જો બધી આવી વસ્તુઓ મૂકો છો તો તે ખૂબ જ યોગ્ય છે આમ તો જોવા જઈએ તો આપણે ફિલ્મોની અંદર જોતા હોઈએ છીએ કે ઘણા મોટા બંગલાઓને ઘણી મોટી ગાડી હોય છે તો શું આપણે તે પછી બીજા દિવસે વસાવાનું નક્કી કરી લેતા હોઈએ છીએ આપણે એ વસ્તુ નથી કરતા કેમ કારણ કે આપણને ખબર છે કે તે માત્ર મનોરંજન માટે છે તો તમે જ્યારે અક્ષ્લીલ વિડિયો જોવો છો ત્યારે તમે સમજો કે તે માત્ર ને માત્ર મનોરંજન માટે છે આવું કોઈ હકીકતમાં તેને તમારે કોઈ પણ સ્થળ કોઈ વ્યક્તિ સાથે કોઈ પણ સંબંધ માટે લેવાના નથી.

પ્રશ્ન. મારી પત્ની મારી સાથે ડોગી સ્ટાઇલ કરવા અને ઇરછતી નથી મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ : તમારી પત્ની સાથે તમારે ડોગી સ્ટાઇલ કરવી છે પરંતુ તે ઇચ્છતી નથી તમારે શું કરવું જોઈએ તો હકીકતની એક વાત કહું તો ઘણા બધા લોકોના મનમાં એવા પ્રશ્નો ઊભા થતા હોય છે કે જ્યારે અમે બધું કરવા માટે જશું ત્યારે અમે આ પોઝિશનની અંદર કરશું ફલાણી પોઝિશન ની અંદર કરશું પરંતુ તમે જે પોઝિશનમાં જુઓ છો

તે માત્ર વિડીયો પૂરતી સીમિત હોય છે હકીકતમાં તમે જ્યારે તેઓ પોઝિશન કરવા માટે જાવ છો ત્યારે સામેવાળું જે પાર્ટનર હોય છે તેને તો દર્દ થતો જ હોય છે પરંતુ તેની સાથે તમને પણ ઘણા બધા પ્રકારના હોય છે તે થતા હોય છે તેની કરતા બેટર છે કે તમારે બધી વસ્તુઓ કરવા કરતાં તમે માત્ર સિમ્પલ રીતે તમને જે મજા આવે છે તે કામ કરો પરંતુ હવે તમે કહો છો કે ડોગી સ્ટાઇલ કરવા માંગતી નથી.

ત્યારે તમે તેમને સમજાવી શકો છો તેમની સાથે તમે વાત કરી શકો છો અને તેમને કહી શકો છો કે તમને આ વસ્તુ ગમે છે તો કદાચ તે તમારું માની જાય તેવી ગેરંટી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *