મારી પત્ની મને નીચે કિસ કરે તો જ મને ઉત્તેજના આવે બાકી મને ઉત્તેજના નથી આવતી એવું કેમ

about

પ્રશ્ન. મારી પત્ની દરરોજ રાત્રે મારી પાસે સંબંધ બાંધવા આવે છે પરંતુ મને ઇરછા જ નથી થતી મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ : તમારી પત્ની દરરોજ રાત્રે તમારી સાથે સંબંધ બાંધવા આવે છે પરંતુ તમને ઈચ્છા નથી થતી તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ તમારે વિચારવાની જરૂર છે તમે કદાચ પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં જોબ કરતા હોય અથવા તમારો કોઈ ધંધો કરતા હોવ તો તમારી સૌ પ્રથમ એ વિચારવાની જરૂર છે કે તમારો ધંધો અથવા તો તમારી જે જોબ છે તે અલગ વસ્તુ છે

તમારો પરિવાર કલક વસ્તુ છે અને તમારી પત્ની સાથે સારી સંબંધો બાંધવા એ એક અલગ વસ્તુ છે શારીરિક સંબંધો બાંધવા તે ફરજિયાત છે. તમે જે આવું નથી કરતા તો સામેવાળું વ્યક્તિ તમારાથી દૂર થઈ જશે અથવા તો તે વ્યક્તિ દુઃખી થઈ જશે જેના કારણે તમને પણ ભવિષ્યમાં દુઃખી થવું પડે છે જેના કારણે તમારી પત્ની દરરોજ રાતે સંબંધ બાંધવા આવે છે

પરંતુ તમારી ઈચ્છા નથી થતી તો તમે ઈચ્છા જગાડો ઈચ્છા જગાડવા માટે તમે ખરાબ વિડિયો પણ જોઈ શકો છો ખરાબ વસ્તુઓ કે પુસ્તકો પણ વાંચી શકો છો સાથે ઘણી બધી બાબતો એવી છે જે તમે કરી શકો છો તમારી જે પત્ની છે તેની સાથે પણ તમે ઘણી બધી રીતે રમી શકો છો

ફોર પ્લે કરી શકો છો જેના કારણે તમારી જે ઈચ્છા છે વધુમાં વધુ જાગશે અને જેટલી ઈચ્છા તમારી જાગશે તેટલું તમે તમારી પત્નીને ઠોક છો અને તમે જ્યારે ઠોકા ઠોકી કરશો ત્યારે તેમને પણ ખૂબ મજા આવશે તમને પણ ખૂબ મજા આવશે અને તમારી જિંદગી ખુશ ખુશાલ નીકળી જશે.

પ્રશ્ન. મને મારા પતિનો પોપટ મોઢામાં લઈને પાછળ ઠોકવવું ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ મારા પતિ ખૂબ જલ્દી થાકી જાય છે મારે શું કરવું?

જવાબ : તમને તમારા પતિનો પોપટ મોઢામાં લઈને પાછળ ઠોકાઓ ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ તમારા પતિ ખૂબ જલ્દી થાકી જાય છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ આવું એટલે થતું હોય છે કારણ કે પુરુષ જ્યારે પાછળ ઠોકવા માટે જાય છે ત્યારે તેને ખૂબ જ એનર્જી જે હોય છે તે બગાડવી પડતી હોય છે પરંતુ ઘણી બધી વખત પતી જ્યારે થાકી જાય તો પત્નીને પણ તારું મજા આવતી નથી તો તમારા પતિ ખૂબ જ થાકી જતાં હોય તો તેની માટે તમે સોગંદાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો

તેમને સારા એવા જ્યુસ પીવડાવી શકો છો અને તેમને કસરત પણ કરાવી શકો છો જેના કારણે તેમની જે થકાવટ છે તે દૂર થઈ જાય છે અથવા તો તેમને કહી શકો છો કે જ્યારે તેઓ તમને કામેથી ઘરે આવે છે તો ગરમ પાણી મૂકીને આપો અને તેમને નવડાવો જેનાથી તે નાશે તો સારી એવી રીતે તેમને રિકવરી આવી શકે છે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે વ્યક્તિ કામેથી આવે છે

અને તે નાતો નથી ત્યારે તેમણે ખૂબ જ થાક લાગતો હોય છે અને રાત્રે થાક ની અંદર જ્યારે બધું કરતો હોય છે ત્યારે તે કરતો હોવા છતાં પણ ખૂબ જ થાકી જતો હોય છે તેને પણ ખૂબ ઈચ્છા હોય છે પરંતુ ટકાવટના કારણે તે વધારે સમય ટકી શકતો નથી અને જેના કારણે અસંતોષ પેદા થતો હોય છે જેવી તમે આવું કરી શકો છો જેના કારણે તમારા પતિ વધુ સમય સુધી તમને ઠોકી શકે અને તમને પણ ઠોકાવાની ખૂબ મજા આવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *