મારી પત્ની મને દરરોજ રાત્રે કહે છે કે આજે મારી આગળ અને પાછળથી મારી લો પણ મને થાક લાગતો હોવાના કારણે હું કઈ કરતો નથી હવે મારું લગ્નજીવન મુશ્કેલ માં છે મને કોઈ ઉપાય બતાવો.

nation

પ્રશ્ન. મારી પત્ની મને દરરોજ રાત્રે કહે છે કે આજે મારી આગળ અને પાછળથી મારી લો પણ મને થાક લાગતો હોવાના કારણે હું કઈ કરતો નથી હવે મારું લગ્નજીવન મુશ્કેલ માં છે મને કોઈ ઉપાય બતાવો.

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી પત્ની તમને દરરોજ કહે છે કે તમને આગળ પાછળથી તમે બધું કરીલો તો તમને થાક લાગે છે તેના કારણે તમે કંઈ કરી શકતા નથી અને જેના કારણે હવે તમારું લગ્ન જીવન પણ મુશ્કેલીમાં પડી ગયું છે તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે સામાન્ય રીતે જે સામાન્ય પુરુષ અને સ્ત્રી હોય છે

તે લોકો આ બધી વસ્તુઓ વિશે ખાસ ધ્યાન રાખતા હોતા નથી અને જેના કારણે તેઓને સમસ્યા પેદા થતી હોય છે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે ઘણી બધી સ્ત્રીઓ પણ એવી હોય છે જેઓને બધું કરવું ગમતું હોતું નથી

અને જેના કારણે તેમના પુરુષ કંટાળી જતા હોય છે તેઓને લાગતું હોય છે કે આ તો ખૂબ જ સામાન્ય અને નાની બાબતમાં નાની બાબત ત્યારે મોટા ઝઘડાની અંદર પરિવર્તી થતી હોય છે ત્યારે કોઈને ખબર હોતી નથી આપણા ભારતની જો વાત કરવામાં આવે તો ઘણા બધા લગ્ન એટલે પુખ્તા હોય છે કારણ કે પુરુષો તેઓની પત્ની સંતોષ આપી શકતા નથી અથવા તેમની પત્ની પુરુષોને સંતોષ આપી શકતી નથી

અને જેના કારણે આ બધી સમસ્યા હતા તમને એટલું જોવા માગું છું કે તમે ગમે તેટલા થાકેલા હોય પરંતુ તમારે તમારી પત્નીને સારી રીતે સમય આપશો તો તેને પણ ગમશે અને તમારું જીવન ટકી જશે તેવું મારું માનવું છે.

પ્રશ્ન. મારે જે છોકરી સાથે લગ્ન થવાના છે તે છોકરી ભૂતકાળ માં પાંચ છોકરાઓ સાથે ઠોકાઈ ચૂકી છે શું હું તેની સાથે હવે લગ્ન કરી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા જે છોકરી સાથે લગ્ન થવાના છે તે છોકરી ભૂતકાળમાં પાંચ છોકરાઓ સાથે ઠોકાઈ ચૂકી છે અને તેની સાથે હવે તમે લગ્ન કરી શકો કે કેમ તો હું તમને જણાવવા માંગું છું કે હવે તમને આ ખબર પડી કે તમારા પૂછવાની જરૂર છે જો કોઈ તમને આ વાત કરેલી હોય તો તમારે પહેલા તો વિચારવું પડશે અને તમારે વિચારણા કરીને તે છોકરીને આ બધું પૂછવું પડશે અને જો તે વખતે છોકરી કરેલી હોય તો પછી તમારે બિન્દાસ તેની સાથે બધું કરી લેવાનું છે

કારણ કે લગ્ન બાદ તો કંઈ એવું કરવાની નથી અને તેને તમને જો સામેથી કહ્યું કે લગ્ન પહેલા તેને આવું કરેલું હતું તો તમે તેની સાથે બિન્દાસ કરી શકો છો કારણ કે તેને પ્રમાણિત નથી તમને આ વાત કહેલી છે અને હવે તેને લગ્ન કરવા છે જેના કારણે કદાચ બની શકે કે તેની નાદાની અંદર વધુ કરતી હોય તો હવે તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા થવાની નથી

જેના કારણે તમે બધું કરી શકો છો તેવું મારું માનવું છે અને તમે તેમની સાથે બધું કરો અને ભૂતકાળમાં તેને જે કર્યું તે જોવા દેવાય કારણ કે તમે વર્તમાન માતાની સાથે છો ને તમે તેનું ભવિષ્ય બનવાના છે તો ભવિષ્યની વચ્ચે ભૂતકાળ ના આવવું જોઈએ તેવું વિચારવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *