મારી પત્ની એક મહિના બાદ ઘરે આવી ચૂકી હતી બેડ રૂમનો દરવાજો બંધ કરીને મે તેના કપડા કાઢ્યા અને તેને પછી મારો આખો….

Uncategorized

મારું નામ ચેતક છે હું 25 વર્ષનો છું મારા લગ્નને બે વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે અને મારી પત્ની અવારનવાર તેના પિયર ની અંદર રહેતું હોય છે અને જ્યારે તે તેના પિયર ની અંદર રહેજે

ત્યારે મારી હાલત ખૂબ જ ખરાબ થઈ જતું હોય છે કારણ કે મને કોઈ બીજી સ્ત્રી મળતી નથી જેની સાથે હું બધું કરી શકું અને મને વાતચીત કરવો પણ મળતી નથી સામાન્ય રીતે મારું જે કામ હોય છે

તે માત્ર ને માત્ર દિવસની અંદર તમને ચાર કલાકમાં હોય છે અને બધું ઘરે રહેતો ઓછો તેમની સારું કમાઈ લેતો જો અને પરંતુ મને બીજી સ્ત્રી સાથે બધું કરવાનું ગમતું નથી કારણ કે મારી પત્ની ખૂબ જ સરસ છે

અને મારી પત્ની સાથે મને બધું કરવાનું ગમતું હોય છે પરંતુ મારી પત્ની સાથે હું વધારે સમય રહી શકતો નથી જાનુ મને ખૂબ જ દુઃખ છે પરંતુ એક વખત થયું કે મારી પત્ની એક મહિના માટે બહાર જતી રહી હતી અને તે પોતાના ઘરની અંદર ગઈ હતી તે તેના પિયર ગઈ હતી ત્યારે હું ઘરે એકલો હતો અને ત્યાર બાદ મારી હાલત ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગઈ હતી

હું દરરોજ ત્રણથી ચાર વખત હાથ લારી કરતો અને મને ખૂબ જ કંટાળો આવી ગયો હતો પરંતુ એક મહિના બાદ મારી પત્ની મારા ઘરે આવી અને જ્યારે અમારા ઘરની અંદર તમારી પત્ની આવી ત્યારબાદ બીજું તો શું તમારા પત્ની સાથે મેં થોડીક વખત વાતો કરી થોડું અમે જમ્યા થોડો કરી આફ્રિકાની વાતચીત કર્યા બાદ મને રાત્રીનો જેવો સમય થયો

એટલે તે મારા બેડરૂમની અંદર આવી તે મારા બેડરૂમની અંદર આવે એટલે તરત જ મારા બેડરૂમનો દરવાજો બંધ કરી દીધો હતો થોડીક વખત મેં તેની સાથે ગંદી ગંદી વાતો કરી અને તેના કારણે તેને ખૂબ જ વધી રહી હતી

અને મારી પણ ઉતેજના વધી રહી હતી થોડી ક્ષણોમાં જ મેં તને કાઢી નાખ્યા તમે તેના કપડા કાઢી એટલે તેને પણ મને કંઈક નહીં કહ્યું વગર તેને પણ મારા કપડાં કાઢી નાખ્યા અને તેને મારું પેન્ટ કાઢ્યો અને મારૂ પેન્ટ કાઢીને મારો આખો લઈ લીધો મને ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી

અને તેને પણ ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી થોડાક સમયમાં તો એટલે મને કહ્યું કે હવે મારાથી રહેવાતું નથી અને મને મહિનો જે નથી થયું તેની કરતાં ખતરનાક મારે જોઈએ છે અને પછી તો મેં તેની સાથે અલગ અલગ પોઝિશનમાં બધું કર્યું અને મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ. મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને મેં તેની સાથે આખી રાત ખૂબ જ મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *