મારી પત્ની ૩૫ વર્ષની છે અને મારી ઉંમર હજુ ૨૬ વર્ષની છે હવે તે મને પહેલા જેવી મજા નથી આપી શકતી તો હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મારી પત્ની ૩૫ વર્ષની છે અને મારી ઉંમર હજુ ૨૬ વર્ષની છે હવે તે મને પહેલા જેવી મજા નથી આપી શકતી તો હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી પત્ની 35 વર્ષની છે અને તમારી ઉંમર હજી 26 વર્ષની છે તો તમને પહેલા જેવી આવે તે મજા આપી શકતી નથી તો તેને માટે તમે શું કરી શકો

તો હું સૌપ્રથમ તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારી પત્નીની ઉંમર હવે વધી ચૂકી છે અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી વખત એવું થતું હશે કે તમને તો મજા નથી આપી શકતી પરંતુ હકીકતમાં એવું કંઈ હોતું નથી જે તમને મજા આપી શકતી હશે

અને તમે પણ તેની પાસેથી મજા લઇ શકતા હશો પરંતુ તમારે તેની અંદર થોડી કાળજી રાખવી પડશે અને સામાન્ય રીતે હું તમને કહું તો તમારી અલગ અલગ પોઝીશનની અંદર બધું કરવું પડશે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે પોઝીશન બદલો છો ને ત્યારબાદ બધું કરો છો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે અને તમને આ રીતે મજા લઇ શકતા હોવ છો

હજી તમારી ઉંમર 26 વર્ષની છે અને જેના કારણે તમને ખૂબ મજા આવતી હશે પરંતુ તમારી મજા નથી આપી શકી તો તેની માટે તમે તેમને જણાવી શકો છો અને તમને જે પોઝિશન ગમતું હોય તે પોઝીશન જે છે તે પણ તેમને કહી શકો છો કે તમને આ પોઝિશન ગમે છે અને ત્યારબાદ તમે તેમની સાથે બધું કરો તો તેમને પણ મજા આવશે અને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવશે અને સામાન્ય રીતે તમે આ રીતે કરો છો તો તમારી જીવન પણ ખુબ જ સુંદર જશે અને તમે બધું કરી શકશો તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. શું હું નહાતા નહાતા મારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ચ પા ચ પી બોલાવું તો તેને વધારે મજા આવી શકે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે ના હતા ન હતા તમારી ગર્લફ્રેન્ડ ની સાથે બધું કરી શકો કે કેમ તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તેની માટે હું તમને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે તમે હા બધું કરી શકો છો પરંતુ જો તમે એવું માનતા હોય કે સામાન્ય રીતે તમે ના તો બધું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને મજા આવશે અથવા તો તમને બંનેને મજા આવશે તો તે વ્યક્તિ ઉપર આધાર રાખતું હોય છે

સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો જે હોય છે તે વિડીયો જોતા હોય છે અને તેની અંદર જ્યારે ખબર પડતી હોય છે કે તેઓ આ રીતે કરે છે ત્યારે તે લોકોને પણ થતું હોય છે કે આ રીતે અમે કરીશું તો અમને મજા આવશે પરંતુ જ્યારે હકીકતની અંદર ત્યારે તેઓ બધું કરવા માટે જતા હોય છે ત્યારે તેઓને એટલી બધી મજા આવતી શક્તિ નથી અને તેનું એક જ માત્ર કારણો છે

કે તે જે વ્યક્તિઓ છે તે સામાન્ય રીતે જે વ્યક્તિ હોય છે તેની પર આધાર રાખતો હોય છે એટલે કે તેને એવું લાગતું હોય છે કે તમે વીડિયોમાં જોઈએ જેના કારણે એમને મજા આવશે પરંતુ હકીકતમાં જ્યારે કરવાની વાત આવતી હોય છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર મજા આવી શકતી નથી એટલે હું તમને માત્ર એટલું જણા માગું છું કે તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે બધું કરવા માટે જતા હોય તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી તમે ટ્રાય કરી શકો છો કોશિશ કરી શકો છો પરંતુ તેનો મતલબ છે જે નથી કે જ્યાં તમે જઈને તમને મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *