મારી પડોશની મીના આંટી ને મારી ઉપર ચડાવી ને ભારે મજા આપી..

nation

મારું નામ ભગીરથ છે હું 27 વર્ષનો છું પ્રાઇવેટ સેક્ટર ની અંદર જોબ કરું છું મારા મમ્મી પપ્પા સાથે રહેતો નથી કારણકે હું બહાર છું અને મારા મમ્મી પપ્પા ગામડે રહે છે પરંતુ એકલો ઘરની અંદર રહું છું

અને ખૂબ જ મજા કરું છું છોકરીઓ સાથે પણ બધું કરતો ઓછો પરંતુ હવે મને તે છોકરીઓ મળતી નથી કારણ કે તે બીજા શહેરમાં જતી રહી છે જેના કારણે સવાર મને ખૂબ જ દુઃખ થતું હોય છે

પરંતુ મારી બાજુની અંદર એક પડોશી રહેવા આવ્યા છે તો પડોશી ના ઘરે હું ગયો નથી પરંતુ એક વખત જ્યારે હું તેમના ઘરની અંદર ગયો હતો ત્યારે મેં બધું જોયું હતું ને ત્યારે હું જોઈને ચોકી ગયો હતો કારણ કે મારા પડોશી જે હતા તે માત્ર એક મીના આંટી હતા અને મીના આંટી ની ઉમર અંદાજે 40 વર્ષની ઉંમર ભલે ખુબ સરસ ફટકો લાગે છે

અને મને તો એક વખત એવું છે કે મીના આંટી જો મને કહી દે કે તું મારી સાથે બધું કરતો હું તેમની સાથે બધું કરવા તૈયાર છું પરંતુ આવું વિના આંટી મને થોડું કહેવાના એટલે એક વખત જ્યારે ઉમેદવાર આંટી ના ઘરે ગયો એટલે મીના આંટી ને પૂછી લીધું કે મીના આંટી તમારે લગ્ન નથી થયા ત્યારે કહ્યું કે ના મને હજુ સુધી એવો કોઈ મળ્યું નથી

જેની સાથે હું લગ્ન કરવા અને હું કામમાં એટલી વ્યસ્ત રહેતી હતી કે હું લગ્ન કરી ના શકે પરંતુ હા મને બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે અને જો તને પણ બધું કરવાની ઈચ્છા હોય તો તું કોઈ પણ પૈસા આપ્યા વગર મારી પાસે આવી શકે છે કારણ કે મને તારી સાથે વધુ કરવાની ખૂબ જ તલબ લાગેલી છે એટલે મેં તમને કહ્યું કે કંઈ વાંધો નહીં

હું તમારી સાથે ચોક્કસ આવીશ પહેલા તો મેં તમને એમ કહ્યું કે હું આવીશ પરંતુ ત્યારબાદ મને જ એટલી ઉતેજના વધી ગઈ હતી કે મેં માત્રને માત્ર એટલું જ કહ્યું મીના આંટી હવે હું કસે જવાનો નથી

હું તમારા ઘરની અંદર જો તમે તમારું કામ કરી લો અને તમે તમારું કામ કરી લો ત્યારબાદ તમે મારી પાસે આવી શકો છો અને ત્યારબાદ આપણે બધું કરીશું આટલું કેતન મીના માટે ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય

તેમના ચહેરા પર ખુશીની લહેર દોડી ગઈ હતી અને ત્યારબાદ તે મારી પાસે આવ્યા અને તેમના મોટા મહાકાય શરીરની અંદર મને ભેટી લીધો મને જ્યારે તેમણે ભાગ મારા મોઢા ઉપર ટચ થઈ રહ્યો હતો અને અમે પણ તેમને ચૂસવાનું ચાલુ કરી દીધું મને તો ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી અને પછી તો વિનંતી એ મને ઊંચકી લીધો અને બેડ પર પટકી લીધો અને ત્યારબાદ નું મીના આંટી સાથે ખૂબ જ મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *