મારી પડોશની ભાભી ખૂબ જ સુંદર છે : મને એ રોજ માણતી પણ હવે એ મારા લગ્ન થઈ ગયા છે પણ મને છોડતી નથી

about

પ્રશ્ન. મે એક ડિલિવરી બોય સાથે મજા માણી હવે તે મારી પર પ્રેસર બનાવે છે કે હું તેની સાથે સંબંધ બાંધુ હું શું કરું?

તમે હવે એવું પૂછી રહ્યા છો કે ડિલિવરી બોય હતો અને તેની સાથે તમે મજામાં કરી લીધી હતી અને હવે તે તમારી ઉપર બનાવે છે કે તમે તેની સાથે સંબંધ બાંધશો તો તમે શું કરી શકો છો હું તો તમને કહેવા માગું છું કે પહેલા તો તમે સામાન્ય રીતે ડિલિવરી બોલ્યો હતો તેની સાથે મજા કરી લીધી તમે જે બોલી રહ્યા છો તેની ઉપર હું તમને એટલું કહી રહી છું

કે ડિલિવરી બોલતો તમારે ત્યાં ડિલિવરી કરવા આવ્યો હતો અને તમે મજા લીધી હતી અથવા તો તે ડીલીવરી બોઇ જાય તો તમારો બોયફ્રેન્ડ હતો અથવા તો તમે તેની ઇન્ટરનેટ ઉપર મળ્યા હતા તે વસ્તુની સ્પષ્ટતા કરવી પડે પરંતુ હું માનું છું કે ડીલીવરી હોય તમારે તે બધું કરવા માટે આવેલો હશે અને ત્યારબાદ તમે તેને અંદર લઈ લીધો હશે અને ત્યારબાદ તમે કહ્યું હશે

કે હવે તમારે તેની સાથે બધું કરવું છે અને તેને પણ તમને બધું કરી લીધું હશે પરંતુ ત્યારબાદ તે તમારી સાથે સંબંધ માનવા માટે મજા લેશે કારણકે તેને પહેલી વખત તમારી સાથે વધારે મજા માણવા આવી હતી અને બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે ડિલિવરી સામેથી તમારી સાથે બધું કરવા માટે તમે તેને બોલાવ્યો હતો અને ત્યાર બાદ તમારી સાથે બધું કરવા માટે આવેલો હતો

એટલે હું તો તમને માત્ર માંગુ છું કે તે વસ્તુ તમારે ન કરવી જોઈએ અને તેને તમે બોલાવ્યો હતો કે પછી તમારે તેનો ભવોવો પડે હવે માત્ર ને માત્ર તમે તેને સમજાવી શકો છો અથવા તો તેની ઉપર પોલીસ કરો છો તો તે વ્યક્તિ દૂર થઈ શકે છે બાકી તો કોઈ રસ્તો નથી.

પ્રશ્ન. શું ડોટ વાળા પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરીને વધારે મજા માણી શકાય?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમે ડોટ વાળા પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરો છો તો તેની અંદર તમે વધારે મજા માણી શકો એમ તો હું તમને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે તેની અંદર પણ તમે મજામાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ ના પાડી શકતો નથી અને તેની અંદર પણ તમે વધારે મજા મળી શકો છો પરંતુ તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તે વસ્તુની અંદર તમે વધારે મજા એટલા માટે માની શકશો

કારણ કે તેની અંદર ઘણા બધા ડોંટ આવેલા હોય છે અને સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે સામાન્ય કોન્ટેક કરતા ઓછો તેની સંબધારા હું બધું હોતું નથી અને જેના કારણે એવું કહી શકાય છે કે તેમાં વધારે મજા આવતી નથી પરંતુ જ્યારે તમે સામાન્ય રીતે તેની અંદર એક પ્રકારે કહી શકાય કે દોટ આવેલા હોય છે એટલે કે એવા પ્રકારે એક ઢાંચો આવેલો હોય છે કે

જેના કારણે તેના અંદર નાખવામાં આવે છે ત્યારે ઘણી બધી મજા આવી જતી હોય છે અને તમારું જે ઇરછા નો અનુભવ છે અને તમારો અનુભવે છે તે ખૂબ જ વધી જતું હોય છે અને તમને પણ ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

અને તમે તે વસ્તુ કરી શકો છો તેમાં તમારે કોઈપણ પ્રકારની જેવું નથી અને તમે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો હાલના સમયમાં તો ઘણા બધા પ્રકારે આવા પ્રકારના પ્રોટેક્શન ઉપલબ્ધ છે અને તે તમે મંગાવો છો તો તેની અંદર ઘણી બધી રીતે મજા માણી શકો છો માત્ર ડોટ વાળા નહી પરંતુ બીજા પણ ઉપલબ્ધ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *