મારી પડોશણ ને અંધારા માં મારાં ઘરના ધાબા પર બોલાવી ને બધી પોઝિશન માં ગમ ગમાવી નાખી.

about

મારું નામ વિનય છે હું 26 વર્ષનો છું હું કોલેજની અંદર ભણું છું અને ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જ્યાં સામાન્ય રીતે કોલેજની અંદર જ્યારે ભણતા હોય છે ત્યારે તેઓને ઘણી બધી રીતે છોકરો સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હોય છે

પરંતુ હું કોઈક અલગ વ્યક્તિ બધું કરવાની ઈચ્છા થતી નથી કારણ કે મેં જોઈ લીધી હતી અને ત્યારથી મને ભાભી સાથે બધું કરવાની ઈચ્છા થતી હોય છે સામાન્ય રીતે બધી ઘણું બધું અનુભવ હોય છે જેને કારણે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવી જતું હોય છે જેના કારણે મને તેઓની સાથે બધું કરવાની ઈચ્છા છે પરંતુ મને કોઈ મળતું નથી તેના કારણે મને ઘણી બધી સમસ્યા થતી હતી

પરંતુ મને નહોતી ખબરે કે મારી આ ઉંમરની અંદર મને કોઈ વસ્તુ મળી જશે હું ઘણી બધી વખત પૈસા આપીને પણ કરવા માટે જતો હતો પરંતુ મને તેવા લોકો મળતા જેના કારણે મને ઘણી બધી સમજવો હોય તેવી પરંતુ એક વખત થયું કે મારી બાજુનું જે ઘર હતું તે બદલવામાં આવ્યું અને તેની અંદર એક પર્વત રહેવા આવી તમારી પડવો નથી અને તે ખૂબ સુંદર લાગતી હતી

તેની ઉંમર ૩૫ વર્ષની અસર હતી અને હજી સુધી લગ્ન કરેલ એવી સ્ટોરી હતી કે તેનો મૂકીને જતો રહ્યો હતો ખૂબ જ સરસ લાગતી હતી ઘણી બધી વખત અમારા તે મને બોલાવવા માટે આવતી હતી ને તેના ઘરે પણ ઘણી બધી વખત જતો હતો હું જ્યારે તેના ઘરે જતો હતો ત્યારે તે મોસ્ટ ઓફ્લી સાડી પહેરી હતી ને તેની અંદર ખૂબ સરસ લાગતી હતી અને મને તો લાગતું હતું કે

મારે તેની સાથે બધું કરવું તે કેવી રીતે કરી શકું અને તેને હું મોઢે કેવી રીતે વસ્તુ પણ વિચારતો હતો પરંતુ જ્યારે એક વખત તેને મને તેના ઘરે ચા પીવા માટે બોલાવી ત્યારે હું ચા પીવા માટે પણ મને કહ્યું કે તેનો ફોન ખરાબ થઈ ગયો છે જ્યારે મેં તેનો ફોન સરખો કરવા લીધો ત્યારબાદ જે હતું તે ખોલી લીધું અને તેની હિસ્ટ્રી ચેક કરી તો તેની અંદર ઘણા બધા વિડીયો જોયા હતા

અને તે વિડીયો ફૂલ એટલે કે હોવાને કારણે મેં તરત જ તેમને પછી પૂછી લીધું કે ભાભી તમે તો ઘણા બધા વિડીયો આવા બધા જુઓ છો હું પણ આવા બધા વિડીયો જોવું છું તમને તો ઘણી બધી ઈચ્છાઓ થતી હશે ને તો તમારી ઈચ્છા પૂરી થઈ તે થશે તેમને મને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે તારે હવે વધારે હોશિયાર બનવાની જરૂર નથી. તારે મારી સાથે બધું કરવું હોય તો તું કરી શકે છે

હું કોઈને પણ નહીં થવાની પછી તો તે મને પકડીને અંદર લઈ ગયા અને ત્યારબાદ તેઓએ મારી સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું પરંતુ તેઓના ઘરે કોઈ ગેસ્ટ આવી ગયા જેના કારણે મારે કોઈ પરંતુ ક્યાંથી નીકળવું પડ્યું પરંતુ ત્યારબાદ અંધારા ની અંદર તેઓ ધાબા ઉપર લઈ ગયા અને અગાસીની અંદર અમે બંનેએ ભારે મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *