મારી મોટી સાળીને વોટરપાર્કમાં લઇ જઈને ચેન્જરૂમમાં થપથપાવી,પણ હવે એ મને રોજ ઘરે બોલાવે છે

about

મારું નામ છે હું બાવીસ વર્ષની અંદર અભ્યાસ કરું છું કોલેજની અંદર આવ્યો છું તેને હજી એક જ વર્ષ થયું છે અને જેના કારણે મને કોલેજની અંદર આવું ખૂબ જ ગમે છે

સામાન્ય રીતે કોલેજની અંદર મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ પણ બની ચૂકી છે અને મને કોલેજની અંદર આવું ખૂબ જ ગમે છે એટલા માટે નહીં કે તે ભણવાનું હોય જ પરંતુ એટલા માટે ત્યાં ઘણી બધી છોકરીઓ પણ હોય છે

મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ છે તેની સાથે મને ખૂબ મજા આવે છે તો હું તેની સાથે બધી વાતચીત પણ કરતા ઓછું અને સમયના રૂપિયા અમારી કોલેજમાં જે સમય છે તે 12:00 વાગ્યાનો બે કલાક પહેલા નીકળી જતો છું

એટલા માટે નહીં કે ત્યાં મને જવું ગમે છે એટલા માટે ત્યાં મારી ગર્લફ્રેન્ડ પણ ત્યાં આવી શકે. આ સામાન્ય રીતે ખૂબ જ મજા આવે તેવી વસ્તુઓ હોય છે રિયાની સાથે હંમેશા મળતો હોવ છું અને બે કલાક પહેલા હું તને કહું છું અને જેના કારણે મને તેની સાથે કરવાની બધું ખબર મજા આવે છે અને સામાન્ય રીતે હજી સુધી મેં કહ્યું નથી કે મારે તારી સાથે કરવું છે

પરંતુ મને તો પછી છે કે જો તે મને કરવા માટે આપે તો હું તેને મુકવાનો નથી પરંતુ મારે તેની રીતે પૂછું તે મને લાગે છે પરંતુ એક વખત એવો સમય આવી ગયો કે જ્યારે મારાથી રહેવાતું નહોતું મને અત્યારે પૂછી લીધું કે રિયા મારે તારી સાથે બધું કરવું છે તો શું તમારી સાથે બધું કરી શકે છે મને તો તારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે તો આપણે બધા જઈ શકે છે

અને પછી કહ્યું કે આપણે કરવું હોય તો હોટલ રૂમમાં જઈ પરંતુ ના પાડી કારણ કે તેની બધી બીજી સમસ્યાઓ હતી એટલે મેં તેને ચલો કંઈ વાંધો નહીં એવું હોય તો આપણે વોટરપાર્કમાં ફરવા જઈ અને વોટરપાર્કની અંદર કરવા માટે ગયા એ જ્યારે સ્વિમસુટ પહેરેલું હતું અને મેં પણ કપડા પહેરેલા હતા ત્યારે તેવા સમયની અંદર મારી ઉત્તેજના વધી રહી હતી

અને મારે તો કહેવું હતું કે અમારે તો તમે અત્યારે જ બધું કરવું હોય જેના કારણે આપણે કંઈ કરી શકે નહીં પરંતુ સાંજનો જ્યારે સમય હતો ત્યારે વોટરપાર્ક ની અંદર અમે ચાર પાંચ કપલ જ હતા અને ત્યારબાદ નું વોટરપાર્ક માંથી તેને કહ્યું કે ચલ આપણે બીજા જઈએ તેમ કરીને હું તેને ચેન્જ પાછા લઈ ગયો તેનો દરવાજો બંધ કરી દીધો

અને અમે બંને એક જ ચેન્જની અંદર હતા અને પછી મેં ઊભી તેના કપડા કાઢી નાખ્યા અને ત્યાર પછી મેં તેને બે કલાક સુધી ઉભેઉભી લબ લબાવી નાખી અને મને ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *