મારી માસી ની છોકરીની દોસ્ત સાથે ચપાચપી બોલાવી નાખી .

about

મારું નામ રવિ છે મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે અને હું એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં જોબ કરું છું અને મને શરીર સુખ માં ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ મારી સાથે કોઈ કરવા માટે તૈયાર જ નથી

મારી કેટલી બધી ફ્રેન્ડ છે પરંતુ હું તે બધાને કહેતો હું છું પરંતુ કોઈ મારી સાથે આવવા માટે તૈયાર જ નથી અને તેઓ કહે છે કે તારા જેવા છોકરા સાથે કોણ આવે તું દેખાય જ છે કે કોઈ થાવું ગમતું જ નથી

અને જો કોઈ આવતું હશે તો અમે તેને પણ ના કહેશું કે તારા જેવા છોકરાઓ કોઈ ખુશ રાખે જ ના શકે તેથી તારી સાથે કોઈ જવું નહીં એમ કરીને મારી બધી ફ્રેન્ડ લોકો મારાથી હંમેશા દૂરને દૂર જ રહે છે અને પછી એક વખત એવું થયું કે મારા ઘરે મારી માસીની છોકરી રહેવા માટે આવી હતી અને તે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે અને તેને દેખાવના એક વખત પૂછી લીધું

એમ તો મને ખબર હતી કે તે મારી બહેન છે પરંતુ છે તો માસીની છોકરીને એમ કરીને મેં તેને પૂછ્યું કે જો તારી હા હોય તો મારે તને સવાલ કરવો છે અને પછી મારી બહેન તો કહેવા લાગી કરે કે નહીં તું મને એક બે સવાલ કરે

એમ કરીને જ્યારે ત્યારે મને કહ્યું એટલે મને તો ખૂબ જ આનંદ થયો અને પછી મેં તેને કહી દીધું કે જો મારે કોઈકની સાથે શરીર સુખ માણવું છે જો તારી નજરમાં કોઈ હોય તો મને કહેજે કારણ કે મને ખૂબ જ ઈચ્છા થતી છે પરંતુ મારી સાથે કોઈ સારી સુખ માણવા આવવા માટે તૈયાર જ નથી એમ કે જે હું તને કહું છું કે જો તારી નજરમાં કોઈ હોય તો મને ચોક્કસથી કહેજે

અને તેઓ જેટલા પૈસા કેસે તે એટલા પૈસા આપવા માટે પણ તૈયાર છો પરંતુ મને તો કહેજે એમ કરીને મને તમારી બહેને કહી દીધું પરંતુ મને ખબર ન હતી કે મારી બેન મને આવું કહેવાની હશે અને પછી મારી માસીની છોકરી તો મને કહ્યું અરે તું બીજાને છે

મારે તારી સાથે શરીર સુકવાનો છે કારણ કે મને પણ આજ સુધી કોઈ મળી જ નથી કે જેની સાથે સુખ માણસ શકું તેથી મારે તારી સાથે બીજું કોઈ છે ને પછી મેં અમારી માસીની છોકરીને મારા બેડરૂમની અંદર લઈ ગયો અને પછી તેને ત્યાં જઈને તેના બધા કરવા જન્મ્યા

અને તેને તેના બધા કપડા કાઢીને પછી મારા બેડ ઉપર સૂઈ ગયા અને તેને તેના બંને પગ પહોળા કરી લીધા અને મને ત્યાં વચ્ચે આવવા માટે જણાવ્યું પછી હું ત્યાં તેની વચ્ચે જઈને જે મારું ઉભું થઈ ચૂક્યું હતું તેને મેં એકજ સેટ કે તેની અંદર નાખી દીધો અને પછી તેની સાથે ચપાચપી બોલાવી નાખી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *