મારી માસી ને નિવસ્ત્ર કરીને બાથરૂમ માં તેની સાથે અંગત પળો માણી ને તેને મજા કરાવી.

nation

મારું નામ સાગર છે હું 26 વર્ષનો છું અને હાલ ઉંમર માસી સાથે રહું છું કારણ કે મારા ઘરની અંદર કોઈ નથી મારા ઘરના મારા મમ્મી પપ્પાને એ બધા ગામડે છે ને હું શહેરના અંદર મારા માસી સાથે રહેવા આવેલો છું

અને માસી ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને મને તેઓ ખૂબ જ ગમે છે એમ તો હું કોઈ રિલેશન વિશે જાણતો નથી પરંતુ મને ખૂબ જ ગમતા હોય છે કારણ કે હું વારંવાર તેમને જોતો એક વખત હું તમને નાહતા જોઈ ગયો હતો

ત્યારે તો તેની સાથે મને બધું કરવાની ખૂબ ઈચ્છા થઈ હતી પરંતુ મારા માસી છે તે વિચારીને મેં તેમની સાથે કંઈ કરેલું નહોતું પરંતુ એક વખત થયું કે જ્યારે બેઠો હતો ત્યારે મારા માસી મારી પાસે આવ્યા અને તેમણે મને માત્ર ને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે તું તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે

અને મારે તો તારી સાથે જો ઈચ્છા હોય તને પણ ઈચ્છા હોય તો મારે તારી સાથે બધું કરવું કરવું છે પરંતુ ત્યારે હું માસીને કે જવાબ ના આપી શક્યો પરંતુ ત્યારબાદ તો મને થયું કે

હું હવે માસીને બોલાવીશ અને માસીને મેં કહ્યું કે હા કઈ વાંધો નહિ માસી તમે મારી સાથે બધું કરવા આવી શકો છો. હું તો બિન્દાસ બધું કરી શકો છો અને ત્યારબાદ માસી મારી પાસે આવ્યા પણ જ્યારે મારે મહાસાગરની બહાર ગયેલા હતા ત્યારે તે મારી પાસે આવે અને મારી પાસે આવીને એટલું જ બોલે કે તારી કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ નથી

ત્યારે ને તેમને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે ચાર ગર્લફ્રેન્ડ હતી પરંતુ તે મને છોડીને જતી રહી કારણકે હું તમને એટલું જોરથી બધું કરતો હતો કે તેઓને સહન નહોતું થતું ત્યારબાદ

તેમને મને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે આટલું જોરથી તો મને કોઈ હજુ સુધી કર્યું નથી પરંતુ તું મને જોરથી કરીને દેખાડ ને કે કેટલું થાય છે હું સહન કરી શકું કે નહીં તે પણ મારે જવું છે એટલે મેં તમને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું કે હા મને તો કોઈ વાંધો નથી ત્યારબાદ મેં મારા માસીને ઊંચકી લીધા અને ઉપરના બેડરૂમની અંદર લઈ ગઈ

ઉપરના બેડરૂમની અંદર લઈ જઈને મેં એસી ચાલુ કરી દીધું 92 બંધ કરી દીધું અને બેડ ઉપર તેમને ફટકી દીધા. જ્યારે હું તમને બેડ પર પટકી રહ્યો હતો ત્યારે હું જોઈ રહ્યો હતો કે તેઓએ બધા કપડા કાઢી નાખેલા હતા અને તેમણે મને પણ કહ્યું કે તારા બધા કપડા કાઢી નાખ તો ધીમે ધીમે મારા વસ્ત્ર ઉતારી રહ્યા હતા અને મને એટલી જ ઉત્તેજના ધીમે ધીમે વધતી જતી હતી અને ત્યાર બાદ તો શું તમારા માસી સાથે રમ રમાટી બોલાવી દીધી અને મને ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *