મારી માસીએ પહેલા મને કિસ કરી અને પછી પ્રાઈવેટ પાર્ટને સ્પર્શ કરીને કિસ કરી અને પછી….

about

પ્રશ્ન. શું હું અનેક સ્ત્રીઓની સાથે મજા માણી શકું?

તમે અનેક સ્ત્રીઓની સાથે મજા માણી શકો કે કેમ તું તમને કહેવા માગું છું કે તમે અનેક સાથે મજા માણી શકો છો તમારા લગ્ન થઈ ગયા છે તે પણ વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે કઈ વસ્તુ કરવી જોઈએ બીજી વસ્તુ કે તમે તે વસ્તુ નથી જોતાં અમે તરત બધું કરી લો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે કે તમારા લગ્ન થઈ ગયા હોય

અને ત્યારબાદ તમે બધું કરો છો તો એ વસ્તુ તમારે ન કરવી જોઈએ કારણકે તે તમે તમારી પત્ની સાથે દગો કરેલો કહેવાય એટલે તે વસ્તુ વિશે પણ તમે વિચારવું જોઈએ બીજી વસ્તુ કે તમે આ બધી વસ્તુ કરો છો તે શું કામ કરવા માંગો છો તે પણ તમારે જોવું જોઈએ તમારા પતિ તરફથી તમને હું તો શું નથી મળી રહ્યું જેના કારણે તમને બહાર જવું છે અને બીજી સાથે તમારા માનવી છે

એટલે તમારે તે વસ્તુ ન કરવી જોઈને સામાન્ય રીતે ઘરની અંદર તમારા બધું કરવું છે કારણ કે તે વસ્તુ તમે કરો છો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડતો નથી અને તમને કોઈ સમસ્યા પણ પડતી નથી

અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો એટલે તે વસ્તુ જે છે તેની નીચે તમારે વિચારવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે પગલ લેવા છે કારણ કે તે વસ્તુ તમે કરશો તો તમને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો પડવાનો નથી તેઓ મને લાગે છે એટલે તે વસ્તુ વિશે તમે ધ્યાન રાખો અને ત્યારબાદ તમે મજા લો તેવું મને દેખાય છે.

પ્રશ્ન. શું ચ પા ચ પી બોલાવવાની શરીર ઉતરી શકે?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે શું તમે બધું કરો છો તેમાં સમયની અંદર તમારું શરીર ઉતારી શકે એટલે કે તમારી ચરબી ઉતારી શકે અથવા તો તમારું વજન ઘટાડી શકાય તો હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે સામાન્ય રીતે જ્યારે બધું કરે છે અને મજા લેવામાં આવે છે ત્યારે તેવા સંબંધની અંદર તેઓને ખૂબ જ અસર થતી હોય છે

અને પરસેવો થતો હોય છે અને તેઓનું વજન અંતર હોય છે સામાન્ય રીતે તમને પરસેવો એટલા માટે તો જે કારણ કે તમારું જે શરીરનું ટેમ્પરેચર હોય છે તે ખૂબ જ વધી ગયું હોય છે અને જેના કારણે તમને આ બધું હોય છે એટલે તમારે તેમાં ગભરાવાની જરૂર નથી અને ખુશ થવાની પણ જોવું નથી કે તમારું શરીર કારણ કે તે તો માત્ર ને માત્ર ટેમ્પરેચર વધે છે

તેના કારણે બધું થતું હોય છે પરંતુ તમારા તેના કારણે કોઈપણ પ્રકાર ફાયદો થવાનો નથી એટલે ઘણી બધી વખત એવું પણ જોવા મળતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે તમે આ બધી વસ્તુ કરો છો તમે ખૂબ શાંતિ મળતી હોય છે

અને શાંતિ ના કારણે તમારું શરીર જોવે છે તે ઘટવાને બદલે વધી જતું હોય છે એટલે તે વસ્તુ પણ થતી હોય છે અને તમે આ બધું કરો છો તમારો કોઈ પણ પ્રકારે શરીર ઘટવાનું નથી અને તે તો વધવાનું છે તે તમારે વિચારવું જોઈએ એટલે આ વસ્તુ નથી થઈ શકતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *