મારી માસીએ મને એકવાર તેમના રૂમમાં બોલાવ્યો અને મજા આપી પણ હવે તે મને સંબંધ બાંધવા ફોર્સ કરે છે મારે શું કરવું?

nation

પ્રશ્ન. મારી માસીએ મને એકવાર તેમના રૂમમાં બોલાવ્યો અને મજા આપી પણ હવે તે મને સંબંધ બાંધવા ફોર્સ કરે છે મારે શું કરવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા માસી એ તમને એકવાર રૂમમાં બોલાવ્યા અને ત્યારબાદ મજા આપી પરંતુ હવે તે તમને સમજવા માટે ફોર્સ કરે છે તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમારા જે માસી છે

તે તમને ફોર્સ કરતા હોય તો તમે સૌપ્રથમ તેમને જણાવી શકો છો કે હવે તમારે તમારી સાથે કંઈ કરવું નથી અને મને તમારી સાથે કંટાળો આવે છે અથવા તો એક્સ વાય ઝેડ તમારો જે કોઈ પણ સમસ્યા હોય તે તમે તમને બિન્દાસ જણાવી શકો તમે જ્યારે તેમની સાથે બધું કર્યું છે તેનો એક હેતુ હશે ને તે હેતુ હવે પરિપૂર્ણ થઈ ગઈ હોય તેવું લાગે છે

તો તમે તેમને બિન્દાસ મૂકી શકો છો તમારા માસી તમને આવું કરતા હોય એને ફોર્સ કરતા હોય તો તમે લોકોને જણાવી પણ શકો છો કે તેઓ તમારી સાથે આવું કરે છે પરંતુ ભૂતકાળમાં તમે બંનેએ ભૂલ કરી છે તો તે ભૂલનો તમારે બંને સ્વીકાર પણ કરવો પડશે અને તેની પ્રકારની સમસ્યાઓ અને માફી હોતી નથી તે સમસ્યા માંથી તમારે પાર પડવું પડશે અને ફોર્સ કરતા હોય તો તમે તેમને સમજાવો તો વધારે સારું.

પ્રશ્ન. મને હંમેશા બે છોકરીઓ સાથે એકસાથે સંબંધ બાંધવાની ઇરછા છે આ ઇરછા ને પૂર્ણ કરવા હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને હંમેશા બે છોકરીઓ સાથે એક સાથે સંબંધ બાંધવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે પરંતુ ઇચ્છાને તમે પૂર્ણ કરવા માટે શું કરી શકો તો સૌ પ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે આ ઈચ્છા તો તમારી કોઈપણ દિવસ પૂર્ણ નહીં થાય જો તમે એવું વિચારતો હોય કે લગ્ન કરીને તમે આવું કરો પરંતુ તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમે જો પૈસા આપીને કોઈ છોકરીઓ પાસે જાવ છો

તો તમે તેની પાસે આવું કરાવી શકો છો આજના સમયમાં ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેને છોકરો સાથે બધું કરવું ખૂબ જ ગમતું હોય છે તો તે લોકો છોકરી હોય છે તે પૈસા આપીને લાવતા હોય જેને પૈસા આપીને જ્યારે તે લોકો છોકરી લાવે છે

ત્યારે તેવા સમયની અંદર તેઓ પાસે ચારથી પાંચ છોકરીઓ આવતી હોય છે અને તે ચારથી પાંચ છોકરી સાથે બધી મજા માણી લેતા હોય છે જેથી તમે પૈસા આપીને છોકરીઓ લાવો છો તો તમે તેમની સાથે બધું કરી શકો છો અને તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરી શકો છો બાકી તો તેની સિવાય બીજો કોઈ પણ પ્રકારનો રસ્તો નથી તમે આ વસ્તુ કરશો તો તમને છોકરીઓ મળશે અને તમે મજા માણી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *