મારી માસીની છોકરી પૂજા હતી મસ્ત માલ માસી ના બેડરૂમમાં આગળ પાછળ થી થપથપાવી.

about

મારું નામ રુચિત છે હું 26 વર્ષનો છું આનું એક પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જોબ કરું છું પરંતુ હાલ મારું વેકેશન ચાલી રહ્યું છે અને વેકેશન માણવા માટે મારા માસીના ઘરે આવેલું છે

મારા માસીના ઘરે મને ખૂબ જ મજા આવે છે એટલા માટે નહીં કે મારો માસીનું ઘર મોટું છે અથવા તો મારો માસી જે છે તે મને ખૂબ સાચવે છે પરંતુ એટલા માટે મારી માસીની જે છોકરી છે

પૂજા તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે તે ખૂબ જ મસ્ત માલ છે અને મારી તો પહેલેથી ઈચ્છા રહી છે કે એક વખત તો હું પૂજાને ઠોક પરંતુ મને નહોતી ખબર કે મારી જે આ ઈચ્છા છે

તે થોડાક દિવસની અંદર જ પરિપૂર્ણ થવાની હશે એક વખત થયું કે મારા માસી બહાર જઈ રહ્યા હતા અને ઘરની અંદર કોઈ હતું અને એને પૂજા પણ ઘરની અંદર એકલી હતી

એટલે હું મારા કામમાં વ્યસ્ત થઈ ગયો એટલામાં પૂજા મારી પાસે આવીને તેના ફોનમાં કંઈક ખરાબ આવી ગઈ હતી જેથી તેણે મને કહ્યું કે મારા ફોનમાં ખરાબ બીજે તે મને સરખું કરી આપો એટલે મેં તેનો ફોન જોયો ત્યારે મને ખબર પડી કે તેના ફોનની અંદર વાયરસ હતો જે મેં કાઢી નાખ્યો ત્યાર બાદ મેં તેની હિસ્ટ્રી ચેક કરી તો તેની અંદર ઘણા બધા ખરાબ વિડિયો જ આવે

તે જોયેલા પડેલા હતા જેથી મને ખ્યાલ આવ્યો કે પૂજાને પણ ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે. ત્યારબાદ મેં તેને કહ્યું કે તારે હવે આવા વિડિયો જોવાની કોઈ જરૂર નથી ત્યારે તને મને કહ્યું કે કેમ શું કામ નહીં એટલે મેં તને કહ્યું કે આવું તારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી હું છું ને તારી પાસે એમ કરીને તરત જ મેં તને કહ્યું કે શું તું મારી સાથે બધું કરવા માંગીશ

અને પૂજાને તો એટલી બધી ઈચ્છા હતી કે તેની વાત જવા દો ને તરત જ તે મને ભેટી ગઈ અને હું તને આવું ચકવા જાવ પકડવા જાવ તેની પહેલા તો તેણે મને પકડી લીધો અને તે મને ભેટી ગઈ અને મને ચુંબન કરતી કરતી રૂમની અંદર લઈ ગઈ અને ત્યારબાદ અમે બંને એકબીજાના કપડા ઉતારીને ખૂબ જ જોરદાર રીતે મજા કરી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *