મારી મમ્મીની બહેનપણી સાડી ઉતારીને ઉભા હતા અને કહેતા હતા કે બ્લાઉઝ ખોલી દે, એ ખૂલ્યો તો એમના સફેદ દૂધ જેવા

about

મારું નામ પીન્ટુ છે મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે અને હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું અને મારા પપ્પાના એક ફ્રેન્ડ છે મારી સાથે કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે તે એક દિવસ મારા ઘરે આવી હતી

અને જ્યારે તે મારા ઘરે આવે ત્યારે મારા ઘરે બીજું કોઈ ન હતી તેથી હું તેને બેસવા માટે જવાનું અને જ્યારે તે મારી બાજુમાં બેઠી હતી ત્યારે તું આજે આવી છે પરંતુ આજે તો અહીં કોઈ નથી

તેથી હું તને શું મને કંઈ ખબર નથી પણ તેને પછી મેં તેને પહેલા પાણી આપ્યું અને પછી નાસ્તો આપવા માટે જણાવ્યું અને તે તો કહેવા લાગી ત્યારે સારું છે કોઈ નથી કહેતો જ કામ હતું અને મારે તારી સાથે જ વાત કરવાની હતી પછી મને ખૂબ આનંદ છે કે બીજું કોઈ નથી અને પછી તેને પૂછવા લાગ્યો ત્યારે મારું શું કામ છે અને કેમ તું આજે આવું કહે છે

અને પછી તે તો કહેવા લાગી કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે પરંતુ હું તને કહી ના શકતી હતી અને જો તારી પાસે ઈચ્છા હોય તો બધું કર એટલે મેં તો કંઈ સમજ્યો નહીં અને મેં તેને પૂછ્યું તું શું કહે છે મને કંઈ સમજ નથી પડતી પછી તે કહેવા લાગી કે જો આપણે શરીર સંબંધ થી જોડાવું છે મને બધા સાથે કરવાની હતી તો મને ખૂબ જ આનંદ થશે

અને પછી મેં પણ તેને કહી દીધું ક્યારે મને પણ તારી સાથે કરવાની હતી પરંતુ હું તને કહી ના શકતો હતો માટે તૈયાર છું પછી મેં તેને મારા બે-ત્રણ ની અંદર લઈ ગયો અને બેડરૂમમાં તેને કહ્યું કે જો આજે જગ્યા છે જ્યાં આપણે બધું કરી શકીએ અને પછી તેને તો તેના બધા કપડાં કાઢી નાખ્યા અને મારા બેડ ઉપર સૂઈ ગયા પછી મને કહેવા લાગી ગયા હોય

તો મારી ઉપર સુઈ જા અને બધું કરવાનું શરૂ કરો અને પછી જ્યારે તેના બેડ ઉપર સુઈ ગઈ ત્યારે પછી મેં તેની ઉપર સુઈ ગયો અને તેનું કરવાનું શરૂ કર્યું અધિકાર કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે અને પછી તે પણ કહેવા લાગી ત્યારે તો આટલો સરસ કરે છે

ત્યાં સુધી તેઓ મને કંઈક કહ્યું નથી તેથી મને ખૂબ જ ખોટું લાગે છે જો તું મને કહે તો મને સારું લાગે કે આપણે ઘણો સમય પહેલા જ એકબીજા સાથે રિલેશનશિપમાં આવી ગયા હોત પરંતુ આજે તારા ઘરે કોઈ નથી અને આપણે બંને બધું કરવાના છીએ અને પછી મેં તો તેના બંને જોઈને બેસી ગયો અને પછી તેને ઠપાવવા લાગ્યો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *