મારી કાકી ને વાંકા વાળીને મારાં કાકા કરતા પણ વધારે મોજ અપાવી.

about

મારું નામ સુનિલ છે હું 32 વર્ષનો છું અને મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે અને મારા લગ્ન થયા તેને બે વર્ષ થઈ ચૂકે છે અને મારી પત્ની સાથે તમને ઘણી બધી મજા આવે છે અને તેની સાથે હું ઘણી બધી મજા કરું છું

અને મને તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે અને મારી પત્નીને પણ મારી સાથે ઘણી બધી મજા આવે છે પરંતુ મારી જે થાકી છે તેની સાથે પણ મને ઘણી બધી મજા લેવાની છે તેની ઉંમર મારી કરતા તો ઘણી મોટી હતી

પરંતુ એટલા સુંદર લાગતા હતા કે ઘણી બધી વખત મને થતું હતું એક વખત જો આમની સાથે મને મોકો મળે છે તો હું ચૂકવાની તેમની સાથે બધું કરવાનો છું પરંતુ તેઓની જેના કારણે મને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ થતી હતી પરંતુ મને નહોતી ખબર કે એક વખત એવો પણ સમય આવશે કે જ્યારે મને બધું કરવાનો મોકો મળશે અને હું તેમની સાથે ઘણી બધી રીતે મજા કરી શકીશ

એક વખત ની વાત છે કે જ્યારે મારા હતા ત્યારે મારે કાપીને ઘરે હું ગયેલો હતો અને તેઓ દરવાજો બંધ કરવાનું ભૂલી ગયા હતા ત્યારે હું અંદર ગયો ત્યારે તેઓ પોતે કરી રહ્યા હતા જેમ છોકરાઓ કરતા હોય તેનાથી અલગ છોકરીઓ કરતી હોય છે તે તમને ખ્યાલ હશે ને તેવો તેવો કરી રહ્યા હતા પરંતુ નીચેનું જે ગુલાબી કલરનો પ્રાઇવેટ જોઈએ ત્યારે હું ગાંડો થઈ ચૂક્યો હતો

કારણ કે મને લાગતું હતું કે તેમની ઉંમર તો આટલી બધી મોટી છે તો તેમની અંદર શું રાખેલું છે હવે તો તે જોઈ લીધું છે વધારે પણ મારી સાથે મજા લેવી હશે અને જો તમારી સાથે મજા લેવી હોય તો હું તો કોઈને પણ કહેવાની નથી તમારી સાથે આવું હોય તો તું આવી શકે છે અને તમારી સાથે મજા લઇ શકે છે મને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી

તારા કાકા તો મને એટલી બધી મજા નથી પૈસા તો જુઓ હું તને પૈસા પણ આપીશ અને તેની સાથે તને મજા પણ આવશે અને આખી જિંદગી સુધી હું તને મજા પણ આપીશ અને પછી તો મને તેમની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી સાથે સાથે મેં તમને વાંકા વાળી દીધા સામાન્ય રીતે મને ડોગી કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી અને મારી પત્ની સાથે હું તે વસ્તુ કરતો કારણ કે તેઓ શું કરતો ઘણું બધું દુખતું

એટલે મેં તમને એટલું જ કહ્યું કે મારે તમારી સાથે ડોગી સ્ટાઇલ કરવી છે અને પછી તો તેમને મને હા પાડી દીધી અને પછી તરત ને તેમની સાથે ભારે મજા માણી મેં બે કલાક સુધી તેમને ડોગી સ્ટાઇલમાં લબ લબ ાવ્યા અને ત્યારબાદ તેમને ઘણી બધી આનંદ થયો હતો અને મેં તેમને સંતોષ આપ્યો અને મને પણ ઘણી બધી મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *