મારી કાકી 8 વર્ષથી મારી સાથે શ-રીર સુખ માણે છે હવે તેની બહેન પણ મારી સાથે રોજ આનંદ કરે છે..10 વારતો ગ-ર્ભપાત કરાવ્યો..આખરે

about

મારું નામ મોહન છે હું 28 વર્ષનો છું પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ કરું છું મને પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ કરવી એટલા માટે ગમે છે કારણ કે ત્યાં મને જોબ કરવી તો પસંદ નથી

પરંતુ ઘણી બધી છોકરી હોય છે અને જેના કારણે મને ત્યાં મજા આવતી હોય છે અને જેના કારણે મને ત્યાં કામ કરવું ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ હવે મને ત્યાંથી રસ ઉડી ગયો છે કારણ કે ઘણી બધી છોકરીઓ અમારી કંપનીની અંદર હતી તેને હું વાપરી ચૂક્યો છું અને તેની સાથે ઘણી બધી મજા કરી લીધી છે અને જેના કારણે હવે મને તે કંપનીની અંદર મજા આવતી નથી

એટલે વારંવાર હું કંપનીની અંદર રજા પાડી દે તો હું છું અને સામાન્ય રીતે ઘરની અંદર જ રહેતો ઓછો અને ઘણી બધી રીતે ઓનલાઇન મને કોઈ સોશિયલ મીડિયામાં છોકરી મળી જાય તેની માટેની રાહ જોતો ઓછો જેના કારણે મને કોઈ સમસ્યા ના થાય અને સામાન્ય રીતે હું પણ મારી બધી જ ઈચ્છાઓ છે તે પૂર્ણ કરી શકું છું આમ તો મારા લગ્ન હજી સુધી થયા નથી

જેના કારણે મને ઘણી બધી ખૂબ ઓછી ઇચ્છા રહેતી હોય છે અને સામાન્ય રીતે ઘણી બધી પાસે પહોંચી મજા નથી આવતી જેટલી મજા મને કોઈ છોકરી સાથે આવતી હોય છે અને જેના કારણે પસંદ કરતો હોતો નથી અને સામાન્ય રીતે ઘણી બધી છોકરીઓને હું પકડતો ઓછું પરંતુ એક વખતની વાત છે કે મારી કાકી સાથે હું આમ તો જતો હોતો નથી

અને તેમના ઘરે પણ મારે વધારે સમય જવાનું હોતું નથી પરંતુ એક વખત ની વાત છે કે જ્યારે મારા કાકા ઘરની અંદર નહોતા ને ત્યારે તેવા સમયની અંદર મારા કાકી એ મને તેમના ઘરે બોલાવેલો હતો અને ત્યારે હું પણ તેમની પાસે ગયો હતો અને સામાન્ય રીતે હું તેમની સાથે જ્યારે બેઠો હતો ત્યારે મેં તેમનો બાજુમાં ફોન જોયો અને બાજુમાં ફોનની અંદર ઘણા બધા ખરાબ વિડિયો ચાલુ હતા

અને જેના કારણે મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ હતી અને મને લાગી રહ્યું હતું અને જેના કારણે મને ખૂબ જ મજા આવવાની હતી ને પણ મારા કાકી ને ત્યાર બાદ તે તરત આવ્યો એટલે મેં તમને પૂછી લીધું કે તમે તો બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હશે ને તો પછી તમે કઈ કરતા નથી મને તો તમારી સાથે આ બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની છે તો શું તમે મારી સાથે મજા લઇ શકશો

પરંતુ તેઓ શરમાઈ ગયા અને તેઓ શરમ ના માર્યા મારી સામે કંઈ ના બોલ્યા પરંતુ મેં તમને કહ્યું કે તમારે કરાવવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી હું તમારી સાથે છું અને તમે મને જણાવી શકો છો અને તેવી જ રીતે ભાભી ને કહેવાનું ચાલુ રાખજો અને છેવટે ભાભી માની ગયા અને પછી તો શું હતું સુનિતા ભાભી ને મેં સોફા ઉપર જ બધું કરવા માટે મજબૂર કરી લીધા અને ત્યારબાદ મેં તેમની સાથે ખૂબ જ મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *