મારી જૂની ગર્લફ્રેન્ડ ને તેના નવા બોયફ્રેન્ડ ની ગેરહાજરીમાં પૂરેપૂરી લબ લબાવી નાખી.

nation

મારું નામ નિમેષ છે હું 25 વર્ષનો છું અને હાલ હું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરવો ખૂબ જ ગમે છે સામાન્ય રીતે કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરવો અને એટલા માટે ગમે છે

કારણ કે કોલેજની અંદર કોઈ નથી અને તેવા સમયની અંદર ઘણી બધી ગર્લફ્રેન્ડ પર બનાવી શકું સામાન્ય રીતે અત્યાર સુધી મેં ગર્લફ્રેન્ડ બનાવેલી છે અને તમારી નવી ગર્લફ્રેન્ડ છે જેના કારણે હું તને કંઈ પૂછી શકતો નથી

પરંતુ તેની સાથે ફરવા માટે જોતો ઓછો અને ઘણી બધી વખત મને કરવાની પણ ઈચ્છા થતી હોય છે પરંતુ તેને કહેતો હોતો નથી કારણ કે જ્યારે હું તને કહું છું તો મને એવું લાગે છે કે કદાચ હું તેને આટલી જલ્દી બધું કહી દઈશ કંટાળો આવશે અને ઘણી બધી સમસ્યાઓ સાથે તમારી નવી ગર્લફ્રેન્ડ તો હું કરી શકતો નથી પરંતુ મારી એક જૂની ગર્લફ્રેન્ડ પણ હતી

તે એક વર્ષ પહેલા મારી ગર્લફ્રેન્ડ બની હતી અને ત્યારબાદ તેને મારી સાથે મજા નહોતી આવી જેના કારણે તેણે મને મૂકી દીધું હતું અને સામાન્ય રીતે બીજો કોઈ નવો બોયફ્રેન્ડ એને પકડી લીધો હતો

અને જેના કારણે મને પણ ખૂબ જ દુઃખ થયેલું હતું પરંતુ ત્યારબાદ મેં પણ એક કેલ્શિયમ બનાવી દીધી હતી અને તેની સાથે હું ખૂબ જ સારી રીતે વર્તુળ છું અને મારી જૂની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે પણ સારી રીતે વર્તતો હતો એક વર્ષ થઈ ચૂક્યું છે અને ત્યારબાદ તેનો મારી ઉપર મેસેજ આવ્યો અને અચાનક તેને રાત્રિના સમયમાં અને એવું કહ્યું કે મારે તને મળવું છે

અને ત્યારબાદ તે મને મળી હતી સામાન્ય રીતે તમે નવું બર્ફેદ તેની સાથે હતો અને તેણે મને માત્ર મળીને એટલું છે કે મને આ નવા લોકો સાથે મજા આવતી નથી. તો ખૂબ જ સારો વ્યક્તિ તને મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે હવે મારે તારી સાથે બધું પાછું રિલેશનમાં આવું છે એટલે મેં તને કહ્યું કે હું તારી સાથે રિલેશનમાં આવી શકું છું અને ત્યારબાદ તરત જ મેં મારી જૂની ગર્લફ્રેન્ડને પકડેલી હતી અને તેની સાથે રિલેશનમાં આવી ગયો હતો અને મેં પછી માત્ર એટલું જ કહ્યું કે મારે તો તારી સાથે બધું કરવું છે

ને તું મને બધું કરવા દઈશ ત્યારબાદ હું માનીશ કે તું મારી સાથે બધું કરવા માંગે છે અને મારી સાથે રિલેશનમાં માંગે છે એટલે તેણે મને તો કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો નથી તારે મારી સાથે બધું કરવું ની અંદર આવી શકે છે

અને પછી તો શું હતું મારે હોટલ રૂમમાં જોવા માટે તો સમય નતો પરંતુ ત્યારબાદ હું તેને તેના ઘરે લઈ ગયો હતો અને તેના ઘરની અંદર જ્યારે કોઈ નહોતું ત્યારે મેં બધું કરવાનું વિચારેલું હતું અને જ્યારે તેના ઘરની અંદર બીજું કોઈ નહોતું કરવાનું વિચાર્યું અને તેને મેં ત્યારબાદ ભારે મજા આપી અને તેને પણ ખૂબ જ મજા આવી ગઈ સામાન્ય રીતે મને પણ તેની ઉછાળી ઉછાળીને બધું કરવાની ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *