મારી હોટેલ પર આવેલી કિશાને રૂમ ની અંદર લઇ જઇને મસાજ કરતા કરતા ભારે મજા આપી.

GUJARAT

મારું નામ અરુણ છે હું 25 વર્ષનો છું હાલ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ છે જેનું નામ છે કિસ્સા ખુબ જ સરસ લાગે છે પરંતુ સામાન્ય રીતે તે કોઈની સાથે આવતી નથી

પરંતુ મારી સાથે ઘણી બધી વખત આવતી હોય છે મારી ગર્લફ્રેન્ડ હોવા છતાં પણ તે મારી સાથે કોઈ દિવસ છે સંબંધ બાંધવા માટે તૈયાર થતી નથી જેના કારણે મને ખૂબ જ દુઃખ થતું હોય છે

પરંતુ ત્યારબાદ હું કંઈ કહેતો નથી અને જતો રહેતો આવું છું પરંતુ મને નહોતી ખબર કે કિસ્સાને મસાજ કરાવવું ખૂબ જ પસંદ હશે અમારે એક વખત વાત નીકળી અને તેને મસાજ ઉપર વાત આવી તારે હું તો માત્ર જોતો રહી ગયો કારણ કે જ્યારે મસાજ ઉપર વાત આવી ત્યારે તે ખૂબ જ વાત કરી હતી અને તેને તેની વિશે ઘણું બધું ખ્યાલ હતો

તેમજ કિસાને માત્રને માત્ર એટલું કે જો તને મસાજ કરાવવું ગમતું હોય તો હું પણ તને મસાજ કરાવી શકું છું પરંતુ પછી તો શું હતું તેણે મને કહ્યું કે તને કેવી રીતે ખબર એટલે મેં તને એટલું કહું છું કે હા હું તને મસાજ આપી શકું છું મારી સાથે તો આવો ત્યારબાદ તેને ખબર હતી અને તેને લાગ્યું કે નામ કરી શકીશ તેના કારણે

તે મારી સાથે આવીને તેણે મને કહ્યું કે આપણી પાસે બીજે ભેગા નથી થવાનું પણ તો આપણે એક હોટલ રૂમ રાખી દેશું અને તે હોટલ રૂમની અંદર તારે મને મસાજ કરી દેવાનું છે અને તે મસાજ માટેનું જે તે તેલ આવતું હશે તે હું લાવીશ તેમાં તારે કંઈ પણ કરવાનું નથી તેની વાત સાથે હું પડશે અને હું માની ગયો હતો અને પછી તો શું હતું?

અમે બંને એક હોટેલ ની અંદર ભેગા થયા એટલે મારાથી રહેવાતું નથી એટલે મેં પછી મારી ગર્લફ્રેન્ડ હોવાથી મારો હક જતાવતા મેં તેને કિસ કરી લીધી જોકે તેને પણ મારી સાથે કિસ કરી પરંતુ આગળ વધવા માટે તૈયાર નહોતી ત્યારબાદ તારક મહેતાને કહ્યું કે હવે આપણે મસાજ શરૂ કરી રહ્યા છીએ અને ત્યારબાદ મેં તેના બધા કપડા ઉતારી નાખ્યા

અને મારા પણ અમે કપડા ઉતારી નાખે તેણે મને પૂછ્યું પણ તારા કપડાં સૂકવવું તારે એટલે મેં કીધું કે નહીં કંઈ નહીં મસાજ સારી રીતે થાય એટલે અને તેલ ના લાગે એટલે તેવું કરીને મેં જવતું કર્યું અને ત્યારબાદ બીજું તો શું હતું?

મેં તેને મસાજ કરતા કરતા એના પ્રાઇવેટ પાર્ટ પર પણ મસાજ કર્યું અને તેને ખૂબ જ મજા આવી અને ત્યારે પણ મેં પણ તેને ઉછાળી ઉછાળીને ભારે મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *