મારી ગર્લફ્રેન્ડ મને ખરાબ ઈશારાઓ આપી રહી હતી તેને મે કરવા માટે પૂછ્યું તો મને ભેટીને તેના રૂમમાં લઈ ગઈ અને ત્યાં મારા કપડા કાઢીને….

Uncategorized

મારું નામ પ્રિયંક છે હું 30 વર્ષનો છું. આમ તો મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે પરંતુ છતાં પણ મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે અને તેની સાથે મને ખૂબ જ મજા આવે છે આમ તો અમારી પત્ની સાથે પણ સારી રીતે રહેતો આવું છું

પરંતુ પત્ની તમારી ગરમી અંદર હોય છે પરંતુ જ્યારે બહાર જતો રહું છું ત્યારે મારી પત્ની મારી સાથે હોતી નથી કારણ કે હું કામની અંદર ઊંચો કરે તો કામની અંદર પણ મારે કોઈ એવી વ્યક્તિ જોઈએ તે હંમેશા મારી સાથે રહે અને જેના કારણે હું જ્યારે ઓફિસની અંદર કામ કરતો હતો

ત્યારે મને ગર્લફ્રેન્ડ મળી ચૂકી હતી અને તેના કારણે મને કે તેની સાથે ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી તેનું નામ ઈચ્છા હતો અને ઘણી બધી મજા આવતી હતી તેની સાથે હું વાત પણ કરતો હતો ને ઈચ્છાની સાથે વાત કરવાની મને ખૂબ મજા આવતી હતી

કારણ કે તે ખૂબ જ સારી વ્યક્તિ હતી ને તે મારી બધી વસ્તુઓ જોતી હતી અને જેના કારણે તે મને ખૂબ જ ગમતી હોય છે અમે અવારનવાર બહાર ફરવા માટે પણ જતા હતા પરંતુ જ્યાં સુધી અમે ફરિયાદ હતા ત્યાં સુધી મેં તેને કહ્યું પણ નહોતું

અને મેં તને એવું પણ નહોતું કહ્યું કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે તે મારી બધી પરિસ્થિતિ જાણતી હતી અને તેને તો કે મારા તો લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે પરંતુ તો પણ તે મને કોઈ દિવસ નહોતી અને તમારી સાથે રહેતી હતી

આમ તો તેના પણ લગ્ન થઈ ચૂક્યા હતા અને અમે બંને વિચારી રહ્યા હતા કે અમે બંને સાથે લગ્ન કરી શકે કારણ કે અમને બંને સાથે ખૂબ જ મજા આવી હતી પ્રત્યેક વખત જ્યારે થયું હોય કે સાંજનો સમય હતો અને અમે બંને બેઠા હતા

અને વરસાદનો સમય છે તો જેના કારણે વરસાદ આવી રહ્યો હતો અમે શાંતિથી બેઠા હતા અને હું પણ તને કહી રહ્યો હતો ત્યારે તેને મારા હાથમાં હાથ નાખી દીધો અને ત્યાર બાદ તે મને ગંદા સારા કરવા લાગી ત્યારે તમને કરાવી સારા કરી હતી

તેઓ સમયમાં મેં તને કંઈ પણ ન કર્યું અને તે ગંદા સારા કરતી હતી એટલે મેં કંઈ ધ્યાન ના આપ્યું પરંતુ ત્યારબાદ તે મને ઘરે આવવાનું કહ્યું અને હું પણ તેના ઘરે ગયો અને ઘરે ગયો એટલે તે મને તરત જ પકડીને તેના બેડરૂમની અંદર લઈ ગઈ

અને તેણે મને કહ્યું કે હવે તમારા કપડાં કાઢી નાખો. મારે તમારી સાથે બધું કરવું છે અને પછી તો શું તમે મારા બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને તેની સાથે મેં આખી રાત ભારે મજા કરી અને મને ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *