મારી ગર્લફ્રેન્ડ તેના ખિસ્સામાં પ્રોટેક્શન લાવી હતી તે તોડીને તેને મને પહેરવા માટે કીધું અને પછી અમે…

nation

મારું નામ આકાશ છે હું 30 વર્ષનો છું મારી એક પત્ની છે અને મારે બે નાના છોકરાઓ છે અને મારી ગર્લફ્રેન્ડ નું નામ મીના છે હવે પ્રશ્ન એ થાય કે પત્ની છે છતાં ગર્લફ્રેન્ડ પણ છે પરંતુ મારા લગ્ન પછી મારી પત્ની સાથે મેં ખૂબ જ શરીર સુખ મળ્યું

પરંતુ હવે તેને એવું કરવું ગમતું નથી તેથી મેં એક ગર્લફ્રેન્ડ બનાવી છે અને તે હવે અઠવાડિયામાં બેથી ત્રણ વખત મારા ઘરે આવે છે અને મારી સાથે શરીર સુખ લઈ છે.

અને મીના ને પણ ખબર છે કે મારી એક પત્ની છે તેથી હું તેની સાથે લગ્ન કરવાનો નથી ફક્ત શરીર સુખ માણવા માટે મેક ગર્લફ્રેન્ડ બનાવી છે અને તે આજે પહેલી વખત મારા ઘરે આવી હતી

અને પછી તે બેસી મારા ઘરે આવીને અને મેં તેની મુલાકાત મારી પત્ની સાથે કરાવી અને જે હતું તે બધું કહી દીધું અને તેમાં મારી ગર્લફ્રેન્ડ અને મારી પત્નીને કઈ વાંધો ન હતો તેથી હવે અમે બંનેએ પહેલા જમી લીધું અને પછી વારાફરતી નાઈ લીધું.

અને પછી મારી ગર્લફ્રેન્ડ મારા બેડ ઉપર સુઈ ગઈ. અને પછી તેને મને પ્રોટેક્શન બતાવ્યું અને કહ્યું કે હું તારી સાથે બધું કરવા તૈયાર છું પરંતુ તારે હંમેશા આ પહેરી રાખવું પડશે. અને તેને મને આ કહેતા જ મારી અંદર ખૂબ જ વધારે ઉતેજના જાગી ગઈ અને મેં કહ્યું જો મીના મને ખૂબ જ ગમ્યું કે તું મારી સાથે પ્રોટેક્શન લાવી છે અને આ પ્રોતેકશન અમને ખૂબ જ ગમે છે

કારણ કે પ્રોટેક્શન સાથે કરવામાં ખૂબ જ મજા આવે છે અને સમય પણ વધુ લાગે છે અને તેની સાથે કરવામાં આપણને કોઈપણ પ્રકારનો રોગ થતો નથી તેથી મને આ ખૂબ જ ગમ્યું અને મને પણ સારું લાગે છે કે તે મને ફક્ત મારી સાથે શરીર સુખ માણવા માટે મારી ગર્લફ્રેન્ડ બનવા તૈયાર થઈ ગઈ અને પછીના કહેવા લાગી કે અરે એમાં એવું કંઈ નથી મારે પણ શરીર સુખ મળવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે પરંતુ હું ક્યાંય જઈ નથી શકતી.

મને આજ સુધી એવું કોઈ મળ્યું જ નથી કે જે મને કહે કે મીના તો એકદમ મસ્ત મલાઈ લાગે છે અને મારે તારી સાથે શરીર સુખ માણવા છે પરંતુ આજે તે મને કહ્યું કે મારે ફક્ત તારી સાથે શરીર છે તેથી મને ખૂબ જ આનંદ થયો અને હું તારા ઘરે આવીશ અને પછી મારી ગર્લફ્રેન્ડ એ મને પ્રોટેક્શન પહેરવા કહ્યું અને પછી મેં તે પહેલી લીધું અને તેની સાથે ખૂબ જ વધારે સમય લઈ શરીર સુખ માણ્યો અને મજા લીધી અને હવે તે અઠવાડિયામાં બેથી ત્રણ વખત આવવાનું નિર્ણય કરી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *