મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને વાતો વાતોમાં મે સં-ભો-ગ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો અને તેની હા હતી પછી ઓયો માં ગયો ત્યાં તો તેને પોતાનું ટી શર્ટ કાઢ્યું અને કહ્યું,” આજે તો હું તારી છું તારે જે કરવું હોય તે કરી નાખ” અને પછી…

nation

મારું નામ ભાવેશ છે હું 24 વર્ષનો છું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું અને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરવો મને ખૂબ જ ગમે છે એટલા માટે નહીં કે ત્યાં ભણવાનું હોય તો પરંતુ એટલા માટે કે તે ઘણી બધી છોકરીઓ હોય છે

અને તું જ્યારે પહેલાં ગયો હતો ત્યારે મને ખબર નથી કે મારી પણ કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ નથી. પરંતુ થોડાક સમય બાદ મારી ગર્લફ્રેન્ડ બની ચૂકી હતી અને હું પણ સારું કમાવું છું

એના કારણે મારી ગર્લફ્રેન્ડ બની જાય તો તેને પણ ખુબ મજા આવતી હોય છે પરંતુ મારે તેની સાથે બધું કરવું છે પરંતુ તેને કેવી રીતે જણાવી શકું મારી આજે ગર્લફ્રેન્ડ પરંતુ હું જો બધાને કહું કે મારી ગર્લફ્રેન્ડ હોવા છતાં પણ હું હાથ હાથ લારીથી કામ ચલાવું છું

છતાં પણ હું કોઈને કહેતો નથી અને હું મારું કામ કર્યા કરતો હોઉં છું એક વખત થયું એવું કે મને ખૂબ જ દુઃખ થઈ રહ્યો હતો કારણ કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ હોવા છતાં અને મારે તને કહેવું હતું અને પ્રસ્તાવ મૂકવું હોય તો તમારે પણ તારી સાથે બધું કરવું છે

પરંતુ તેને કેવી રીતે કરી શકું? તો જાણીને હું ખૂબ જ ચિંતામાં આતો પરંતુ એક વખત એવો સમય પણ આવશે અને મને પણ વધુ કરવા માટે મળશે એક વખત મારી ગર્લફ્રેન્ડ બંને બેઠા હતા અમે શાંતિથી બેઠેલા હતા અને વાતો વાતોમાં વાતો નીકળી

અને મેં તેને પૂછ્યુ તો મને તો જરૂરથી ચૂક્યા છે આપણે આટલા વર્ષથી રિલેશનની અંદર છીએ તો પછી આપણે બધું કરી શકીએ એવું મને લાગે છે લાગતી નથી પરંતુ તમે શું લાગે છે શું ત્યારબાદ આપણે ભેગા રહી શકતો રહી શકશુ આટલા સમય રહ્યો છે

તો પછી આપણે બધું કરવું છે જો આપણે બધું કરશું તો આપણને ખબર મજા આવશે તેવું મેં તને પ્રસ્તાવના તરત જ પછી તો વાતો કરી અને ચાલુ કર્યું એટલે સંભોગનો પ્રસ્તાવ મૂકતા તેને મને હા પાડી દીધી અને તેણે મને એટલું જોયું કે હવે તો તું મને કંઈ પણ રીતે ચલ હું તને મજા અપાવું હું તને એટલું કીધું એટલે આજે હું તારી જોડે તો મારી સાથે બધું કરી શકે છે

બધું કરવાની ચાલુ કરી દીધું હતું અને મને ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી મને તો લાગતું હતું કે અડધી કલાકથી વધારે નહીં તો ત્રણ કલાક સુધી મેં તેની સાથે બધું કરીને મને ખૂબ જ મજા આવી ચૂકી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *