મારી ગર્લફ્રેન્ડ મને હોટેલ રૂમમાં લઈ ગઈ અને ત્યાં તેને મને કહ્યું કે,” આજે મનભરીને મારી સાથે શરીર સુખ માણ અને મને મજા અપાવ” અને પછી..

nation

મારું નામ પ્રિતેશ છે મારી ઉંમર 23 વર્ષની છે અને હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ છે અને તેને મારી સાથે સમય વિતાવવો બહુ ખૂબ જ ગમે છે. આજ સુધી તો અમે ફરવા માટે બાગ બગીચા દરિયા કિનારે એવી બધી જગ્યાઓ પર ફરવા જતા હતા

કારણ કે મને જે ધ્યાનમાં આવે ત્યાં જ હું લઈ જાવ અને પછી મારી ગર્લફ્રેન્ડ કહેવા લાગી કે શું પ્રિતેશ તારી પાસે બીજી કોઈ જગ્યા જ નથી મને ફરવા માટે લઈ જવા માટે મેં કીધું ના મને બીજું કોઈ ધ્યાનમાં આવતું જ નથી

જો તારી પાસે હોય તો તું મને જાણ અને મને મારી ગર્લફ્રેન્ડ એ કહ્યું કાલે સવારે 9:00 વાગ્યે અહીં કોલેજના ગેટ પર આવી જજે પછી હું તને કહું કે કેવી જગ્યા પર જવાય.

બીજા દિવસે હું સવારે 9:00 વાગ્યે કોલેજના ગેટ પર પહોંચી ગયો ત્યાં તો મારી ગર્લફ્રેન્ડ એકદમ ખુબ સુંદર તૈયાર થઈને ગેટ ઉપર ઉભી હતી અને પછી કહ્યું કે હું તને જેવો રસ્તો બતાવું તે બાજુ તું ગાડી ચલાવ અને પછી તેને તો મને ઓયો નો રસ્તો બતાવ્યો અને મને હોટલમાં લઈ ગઈ તેને તો હોટલમાં રૂમ પણ બુક કરી રાખ્યો હતો

અને રૂમમાં ગઈ મને કહેવા લાગી કે જો પ્રિતેશ આવું હોય તો આવી જગ્યા પર આવવાનું અને પછી તેને મને કહ્યું કે આ ચાર દિવાલ ની વચ્ચે આપણા બંને સિવાય બીજું કોઈ જ નથી તેથી મને શરીર સુખ માનો છે અને હું પણ તૈયાર થઈ ગયો અને તેને વધારે સમય ન લેતા બધા મારા અને તેના બંનેના કપડા કાઢી નાખ્યા અને પછી મને કહેવા લાગી કે આજે મન ભરીને શરીર સુખ માણવા છે

અને તે કહેવા લાગી કે પ્રિતેશ તું શરીર સુખ એવી રીતે કરવું જોઈએ કે લાગે કે કંઈક વાત છે આ વ્યક્તિના માં બસ એવી રીતે આજે તો મને શરીર સુખ આપ અને મજા કરાવ એવું કહેતા ની સાથે જ હું તો મારી ગર્લફ્રેન્ડ નથી ઉપર ચડી ગયો

અને પછી તેની સાથે ખૂબ જ ઝડપથી બધું કરવા લાગ્યો ઉપરથી લઈને નીચે સુધી તેને ઠોકી નાખી અને તે પણ કહેવા લાગી કે પ્રિતેશ તું ખૂબ જ સુંદર રીતે બધું કરે છે બસ જેવું તું કરે છે તેને જ માણસ કહેવાય અને તે જે મને મજા કરાવી છે

મને તો મારી જિંદગીમાં સૌથી સારો સમય આવી ગયો હોય તેવો અનુભવ થયો છે અને મને વિશ્વાસ છે કેમ હવે હું તને જ્યારે કહીશ ત્યારે તું મારી સાથે અહીં આવીશ અને પછી મેં પણ કીધું કે જ્યારે હું કહું ત્યારે પણ આવવું પડશે અને પછી અમે બંને એકબીજાને હા કીધું અને પછી અમે બંને ફરી અહીંયા થી નીકળી ગયા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *