મારી ગર્લફ્રેન્ડ ખુશી ને ફરવાના બહાને ઑયોમાં લઈ જઈને બે કલાક સુધી મજા આપી.

nation

મારું નામ કૌશિક છે હું 26 વર્ષનો છું અને હાલ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મારી એક ક્લાસ મેટ છે અને જેનું નામ ખુશી છે અને ખુશી ખુબ જ સરસ લાગે છે અને તેની સાથે મને રહેવાનું ખૂબ જ સમય છે

સામાન્ય રીતે ખુશી પરંતુ તમારી મિત્ર બની ચૂક્યું છે અને સમય એવો પણ આવેલો હતો કે જ્યારે ગર્લફ્રેન્ડ બનાવી ચૂક્યો હતો અને હવે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ છે અને તેની સાથે મને રહેવાનું ખૂબ જ રૂમે છે. સામાન્ય રીતે અમે બંને એકબીજાની સાથે સમય વિતાવતા હોઈએ છીએ

અને અમારી બંને જ્યારે અમે સમજાવતા હોઈએ છીએ ત્યારે અમને બંનેને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે સામાન્ય રીતે અમે વાત કરીએ તો ઘણી બધી વખત ખુશીને હું ફરવાના બહાને એવું કહેતો હતો કે મારે તારી સાથે ફરવા આવું છે અને તે મારી સાથે ફરવા માટે પણ આવતી હોય છે અને અમે બંને ફરતા હોઈએ છીએ અને અમને બંનેને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

પરંતુ તે સામાન્ય રીતે મારી સાથે બધું કરવાની વાત કરતી હોતી નથી મને તો બધું કરવાની વાત ખૂબ જ ગમે છે અને મારી તો ઉંમર થઈ જોવી છે જેના કારણે મને બધું કરવાની ઈચ્છાઓ ખુબ જ થતું હોય છે

પરંતુ ત્યારબાદ કોઈ પણ દિવસ મને એવું કહેતી નથી કે મારે સામેથી કે મારે તારી સાથે બધું કરવું પડે તેને મને કહ્યું હતું કે કોઈપણ જે છોકરી હોય છે તે કોઈ દિવસ સામેથી કહેતી નથી કે તેને બધું કરવું છે પરંતુ જ્યારે તમે બધું કરવાનું ચાલુ કરતા હોવ છો તેવા સમયની અંદર રોકી પણ નથી અને તે બધું કરી શકતી હોય છે અને મને પણ એવું લાગી ગયું હતું કે હા તે વસ્તુ સાચી છે

અને પછી તો શું હતું તેને કહી દીધું કે મારી તારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે એટલે તેને મને કહ્યું અને કહ્યું પણ નહીં અને તે દાંત કાઢવા લાગી અને હસવા લાગે તેના પરથી મને લાગી રહ્યું હતું કે હા કદાચ તમારી સાથે બધું કરવા માટે માનતી હશે અને પછી કશું હતું મને લાગ્યું કે હા તમારી સાથે બધું કરવા પણ માંગે છે અને જેના કારણે અમને કોઈપણ પ્રકાર વાંધો હતો નહીં

અને હું પછી તમને ભારે પડકારમાં જવાની હતી અને પછી તો શું હતું હું તેને સામાન્ય રીતે હોટલની અંદર લઈ ગયો અને તે પણ મારી સાથે આવવા લાગી અને હોટલની અંદર લઈ જઈને હું તને ભેટી ગયો હતો અને તે પણ મને ભેટી ગઈ હતી

અને ત્યારબાદ તેને મને માત્ર એટલું જ હવે તારે મારી સાથે જે કરવું હોય તે મને તો મને કરી શકે છે પરંતુ તમે મને પહેલાં તારે કહેવાની જરૂર હતી હું શરૂઆત ના કરી શકું અને એટલે મે શરૂઆત કરી દીધી અને તેને પણ શરૂઆત કર્યા બાદ ભારે મજા આવી રહી હતી અને તેને મને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે મને તારી સાથે ખૂબ જ મજા આવવાની છે અને પછી મેં તેની સાથે બધું કર્યું અને મને ભારે મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *