મારી ગર્લ ફ્રેન્ડ અને હું કેફેમાં ગયા અને ત્યાં જઈને તેને ભારે મજા આપી.

nation

મારું નામ પરેશ છે હું 27 વર્ષનો છું પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ કરું છું મને પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ કરવી હવે ખૂબ જ ગમે છે એટલા માટે નહીં કે તે અમારે કામ કરવાનું હોય છે

અને તે મને શાંતિ મળી રહેતી હોય છે પરંતુ એટલા માટે મને ત્યાં ગમે છે કારણ કે ત્યાં એક છોકરીને પટાવી છે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ હવે બની ચૂકી છે અને તેની સાથે મને બધું કરવાની ખબર મજા આવવાની છે

તેવું મને લાગે છે સામાન્ય રીતે તે મારી ગર્લફ્રેન્ડ બની છે તેને હજી ચાર મહિના થયા છે અને ચાર મહિના ની અંદર મેં તેની સાથે ઘણું બધું કરી લેવાનો છે તેવું મને લાગે છે હજી સુધી તમે તેની સાથે કઈ કરેલું નથી

પરંતુ મને એવું લાગે છે કે ભવિષ્યની અંદર હું તેની સાથે કંઈક કરી શકવાનો છું અને મને પણ તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની છે તમારી રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ બની ચૂકી છે અને તેનું નામ સુરભી છે અને સુરભીની સાથે મને બધું કરવાની ખૂબ જ મજા માં છે તું મને લાગે છે સામાન્ય રીતે તમારી આસિસ્ટન્ટ છે અને આસિસ્ટન્ટ તરીકે ઓફિસની અંદર મારી સાથે કામ કરે છે

અને જ્યારે રાત્રીના સમયમાં અમે છૂટી જતા હોઈએ છીએ ત્યારબાદ હું તેની સાથે બધે બધું ફરવા માટે જતો છું અને મને બધું કરવાની પણ ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હોય છે પરંતુ મને થાય છે કે ત્યારે બધું તેને શાંતિથી બધું કહીશ અને પછી એક વખત સમય આવી ગયો અને મને મોકો પણ મળી ગયો હતો કે જ્યારે હું તેને બધું કહી શકતો હતો એટલે મેં તેને વાતાવરણ માત્ર એટલું જ કહ્યું કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે

શું તું મારી સાથે એફએમ આવી શકીશ ત્યારે તારી સાથે વાત કરવી છે અને ત્યારબાદ આપણે બધું વિચારશું અને તે મને કહ્યું વાંધો નહીં હું તો તારી સાથે આવી શકું છું ત્યારે મને ખૂબ જ ડર લાગી રહ્યો હતો અને મને લાગી રહ્યું હતું કે મારું તો શું થશે અને તેને પણ કેવું લાગશે પરંતુ એની અંદર અમે બેઠા અને મેં તેની સાથે વાત કરવાની ચાલુ કરું મને તે સાથે વાત કરવાની ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી

અને ત્યારે મારો સમય જે હતો તે ગુજરી ગયો હોય તો મને ખબર પડતી નથી કારણ કે તેની સાથે મને વાત કરવાની મજા આવતી હતી ને તેની સાથે બધું કરી શકતો હતો જેના કારણે મને કંટાળો પણ નહોતો સામાન્ય રીતે તેની સાથે કરી શકતો હતો

અને મને લાગતું હતું કે નહીં તો મારે આખું જીવન વીતી જવાનું છે અને પછી તો શું તમે તેને કહી દીધું કે મારી સાથે બધું કરવું છે અને તેને હા પાડી દીધી અને પછી હું તરત જ એની અંદર જ તેને લઈ ગયો અને મેં તને બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું અને તેણે પણ મને કેફેની અંદર ખૂબ મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *