મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને એક પોઝિશન માં ત્રણેક કલાક મજા આપી.

GUJARAT

મારું નામ રાહુલ છે હું 26 વર્ષનો છું હું હાલ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું હવે કોલેજની અંદર બની ચૂકી છે સામાન્ય રીતે પહેલા હું કોલેજમાં ભણવા માટે જતો હતો

કારણકે તમને કોઈ છોકરી મળેલી હતી નહીં પરંતુ છોકરી મળી ચૂકી છે જેના કારણે હું કોલેજની અંદર ભણવા માટે પણ જતો નથી. સામાન્ય રીતે હું તેની સાથે સમય વિતાવવા માટે માંગતો

પરંતુ તે ગર્લફ્રેન્ડ છે તે અવારનવાર મારી સાથે આવતી હોતી નથી નેતા સામાન્ય રીતે આખો દિવસ કોલેજમાં રહેતી હોય છે જેના કારણે હું તો તને ઘણી બધી વખત કહેતો પણ હું છું કે મને તું કોલેજમાં હોય તે ગમતું નથી

પરંતુ તેને હવે ભણવું છે તો તેની માટે હું તને રોકતો નથી ને તો કોલેજની અંદર બધું કરતી હોય છે પરંતુ ચાર બાદ મને મોકો મળતો હોય છે અને તે મને મોકો આપ્યો છે તો તે સમયની અંદર મોકો મૂકતો નથી

અને તેની સાથે બધું કરતો ઓછો સમય કહેવા માગું છું કે મારી ગર્લફ્રેન્ડની અંદર મારે બધું કરવું વધુ કોઈ પણ દિવસ મને મોકો મળ્યો નહોતો કારણ કે તેની પાસે સમય જતો નહીં જેના કારણે બધું કરી શકતા હતા નથી. તેને સામેથી કહી દીધું હતું કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે ને મારે પોઝીશનની અંદર બધું તારી સાથે કરવું છે એટલે તેને મને કહી દે કે હા હું બધું કરી શકે વાંધો નથી

અને પછી તો શું તમારી ગર્લફ્રેન્ડને કહી દીધું કે હું તારી સાથે બધું કરવાનો છું અને એક સમયે જ્યારે મને મોકલ્યો તેવો સમયની અંદર મેં તેને જણાવી દીધું આજે હું તારી સાથે બધું કરવાનો છું અને તેને પણ આજે તો ખૂબ જ મજા આવવાની હતી તો મને લાગે છે હું તેની સાથે બધું કરી શકે છે અને મેં પણ બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું અને મને લાગતું હતું કે હવે તો મને ખૂબ જ નાની છે.

એટલે તરત જ મેં તને પૂછી લીધું કે મારે તો બધું તારી સાથે કરવું છે એટલે તેને મને કહી દીધું મારે પણ તારી સાથે બધું કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા નથી અને પછી તો શું હતું ચાલુ કરી દીધું કારણકે ખોટું લેટ પડી ગઈ હતી અને પછીનું મારું કામ જે હતું તે કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું અને તેની અંદર મને પણ ખૂબ જ મજા આવી ગઈ હતી

અને તેવી મજા મે જીવનમાં ક્યારેય પણ માણી નહોતી કે જ્યારે તેને પોતાના કપડા કાઢ્યા અને મારી સામે આવીને ઉભી રહેજે ત્યારે એકદમ ઉત્તેજિત થઈ ચૂક્યો હતો અને મને તો ખૂબ જ મજા આવવાની હતી ત્યારે મને લાગી રહ્યું હતું એટલે તરત જ હું તેની ઉપર ચડી ગયો અને તેને બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું અને મને પણ ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *