મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને હું લાંબો સમય કેવી રીતે કરી શકું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. કોલગર્લ ને રૂમમાં બોલાવીને કંઈ પોઝિશન માં કરવાની વધારે મજા આવે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે કોલ ગર્લને રૂમમાં બોલાવીને કંઈ પોઝિશનમાં કરવાની વધારે મજા આવે છે તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમે આ સવાલ એટલે પૂછી રહ્યા છો કે કારણ કે તે કોલ ગર્લ છે અને તેને બધું કરવાની ખૂબ જ અનુભવ હોય છે અને તેની સાથે ખૂબ જ મજા પણ આવતી હોય છે પરંતુ તમે તેની સાથે જે કરી શકો છો

તે તમારા ઘરની અંદર તમે પત્ની સાથે કે બીજા કોઈ સાથે કરી શકતા નથી જેના કારણે તમે આવું પૂછી શકતા હતા માગું છું કે તમે તેમની સાથે ઘણી બધી પોઝિશન કરી શકો છો જેમ કે પોઝીશન છે તે ખૂબ જ અઘરી છે અને તે વધારે સમય કરવા દેતા નથી તે છે ઘોડી બનાવવી તમે જો આ પોઝિશન ઘરની અંદર ટ્રાય કરશો

તમારી પત્ની ખૂબ જ થાકી જશે અને તમને એક બીજી વખત કરવા પણ નહીં દેખાતો તમે ઉછળ ઉછાળીને કરશો તો વધારે સમય નહીં કરવા દે તો તમને જે કોઈ પણ ઈચ્છા કે પોઝીશન તમે તેની સામે કહી શકો છો સાથે તમે વધુ પૈસા આપીને કરી શકો છો જેવું નથી તમે તેની સાથે સારામાં સારી આ બધી પોઝિશન કરી શકો છો અને તેની સાથે ખૂબ જ માણી શકો છો.

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને હું લાંબો સમય કેવી રીતે કરી શકું?

તમે સામાન્ય રીતે પૂછી રહ્યા છો કે તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ ને લાંબો સમય કેવી રીતે કરી શકો તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે ઘણા બધા પુરુષો હોય છે કે જેના સમય ટકી શકતા નથી અને જેના કારણે તેમની પત્ની અથવા તો જે સ્ત્રી સાથે તેવું બધું કરતા હોય છે તે ખૂબ જ દુઃખી રહેતી હોય છે અને તેના કારણે પુરુષો પણ ખૂબ દુઃખી થતા હોય છે

પરંતુ હવે એના સમયમાં તમારી ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી કારણ કે આજના સમયમાં ઘણા બધા આવી ગયા છે અને એવી બધી વસ્તુઓ કહે છે જેનો ઉપયોગ કરીને તમે લાંબા સમય સુધી બધું કરી શકો છો તમે લાંબો સમય સુધી ટકી નથી શકતા તમે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરી શકો તો ઘણા બધા પ્રોટેક્શન જે હોય છે તેની અંદર એટલા પ્રકારની પ્રવાહી આવતા હોય છે

જે પ્રવાહી તમારે લાગતું હોય છે ત્યારે તમારો પોપટ જે હોય છે તે ઉભો પણ થઈ જતો હોય છે અને લાંબા સમય સુધી તે કામ પણ કરી શકતો હોય છે બીજી વસ્તુ એવી પણ છે કે તમારું ન થતું હોય તો સામાન્ય રીતે તમે ગોળી નો પ્રયોગ પણ કરી શકો છો અથવા તો તેનો દવાનો પ્રયોગ કરો છો તો તેના કારણે તમને ફાયદાઓ થવાના છે અને તમે લાંબા સમય સુધી બધું કરી શકવાના છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *