મારી ગર્લફ્રેન્ડને રસોડામાં જમવાનું બનાવતી વખતે ઉભેઉભી ઠોકી નાખી.

nation

મારું નામ વિકાસ છું 24 વર્ષનો આ લોકોને ની અંદર રહું છું અને મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે જે હોસ્ટેલની અંદર રહે છે આમ તો તમારી કરતા બે વર્ષ મોટી છે પરંતુ મને તેની સાથે ખૂબ જ ગમે છે

તે ખુબ જ સરસ લાગે છે તેને જોઈએ તો કોઈ મોટો વૃદ્ધ હોય તેનું પણ નીકળી જાય જેથી મને તે ખૂબ જ ગમે છે તને વાળ ખૂબ જ લાંબા છે મને તો એવું લાગે છે કે જ્યારે પણ તેની સાથે સંબંધ કરવાનો છે જેથી મને વધુમાં વધુ મજા આવી શકે અને તે ગમવાનું કારણ માત્ર ને માત્ર એટલું જ છે કારણ કે તે મને સમજે છે

અને હું પણ તને સમજુ છું પરંતુ તે વારંવાર મને કંઈ કરવા દેતી નથી જેના કારણે મને ખૂબ જ તકલીફ પડતી હોય છે છેલ્લા ચાર મહિના થઈ ગયા છે પરંતુ હજુ સુધી પણ અમે કંઈક કરેલું નથી અને સંબંધના બંધાવવાના કારણે હું પણ મારી હાથલારી કરીને આવી ગઈ છું. પરંતુ તે મને મળતી નથી જેના કારણે કઈ થઈ શકતું નથી

પરંતુ મને ખ્યાલ નહોતો કે આ વખતે મને ખબર મજા આવવાની હશે કારણ કે તેણે મને તરત જ એમ કહ્યું હતું અને મને ફોન કર્યો અને તેણે મને કહ્યું કે તારે હોસ્ટેલમાં આવવાનું છે

જ્યારે તેને મને કહ્યું કે હોસ્ટેલમાં ત્યારે તો હું ડરી ગયો હતો એટલે મેં તેને એટલું જ કહ્યું કે હું હોસ્ટેલમાં આવવાનો નથી અને પછી તો શું હતું એટલે મને કહ્યું કે હા કંઈ વાંધો નહીં એવું હોય

તો આપણે બહાર મળીશું અને ત્યાર પછી તમે નક્કી કરો તમે બહાર મળીશું હવે બહાર એક મિત્ર નું ઘર શોધ્યું અને તે મિત્રના ઘરે જતા રહ્યા તે મિત્ર પણ બહાર હતો અને તેને અમને ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો

ત્યારબાદ તે અમે બંને ભેગા થયા અને શાંતિથી બેઠો હતો ત્યારે તે ખાવાનું બનાવી રહી હતી મારી ગર્લફ્રેન્ડ જેવું જમવાનું બનાવ્યું એટલે હું રસોડા પાસે ગયો. હું રસોડા પાસે ગયો

તે મને તે ખૂબ જ સરસ લાગી રહી હતી મારામાં ઉત્તેજના વધી રહી હતી અને પછી મારાથી કંટ્રોલ ના થયો અને ત્યારબાદ મેં તેને રસોડામાં ઉપયોગી ઠોકી નાખી અને મને ઠોકવાની ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *