મારી ગર્લફ્રેન્ડને પહેલી વખત કોલેજની પાછળ લઈ ગઈ ને ઉભી ઉભી ઠોકી નાખી.

about

મારું નામ જયેશ છે અને મારી ઉંમર 23 વર્ષની છે હું હાલમાં કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું અને તે અમારી એક અત્યારે ગર્લફ્રેન્ડ બને છે અને તે એની સાથે હું ટૂંક જ સમયમાં લગ્ન પણ કરવા માટે જે રહે છે

તેથી મેં તેને એક દિવસ એવું કહ્યું કે મારે તને સાથે બધું કરવું છે પરંતુ હું તને લઈ શકું તેમ નથી થોડું કેવું કરવું છે અને પછી મેં તો મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને ત્યાં કોલેજની પાછળની જગ્યા પર પાવર ત્યાં લઈ ગયો અને તે પણ સાંજનો તેથી કોલેજ માંથી કોઈ દેખાતું નહોતું થોડા એવા જણા હતા પરંતુ પણ કોલેજની પાછળ દેખાય તેવા નહોતા તેથી મેં તમારી ગર્લફ્રેન્ડને લઈ ગઈ

ને ત્યાં પાછળ એક પાવર સ્ટેશન લઈ ગયો અને પછી તેની અંદર ગયા પછી મેં તને એકદમ છોકરી એના પછી તેની સાથે વધુ કરવાનો શરૂ કરી છે અને તેને પણ મજા આવતી હતી તેથી તેને પણ મને કંઈ પણ કરવા માટે કરવાનું શરૂ કર્યું

તેની મને ખબર જ ના પડે ને પછી મેં તો તેને કહ્યું કે મારી સાથે બધું કરવાનો શરૂ કરે પછી કરતા કરતા હાથ નાખ્યો પેન્ટની અંદર હાથ નાખ્યો અને નીચે જોયું તો નીચે કૂવો ભરાઈ ચૂક્યો હતો અને ત્યારે જ મને ઈચ્છા થાય કે હું અત્યારે તેની સાથે બધું કરી લો પરંતુ એવું થઈ શક્યું નહીં અને પછી બીજો દિવસ થયો ત્યારે પણ અમે ત્યાં ગયા અને ત્યારે બીજા દિવસે બધી અસર પૂરી કરે છે

અને પછી તેની સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ પછી તો અમે હવે એક રૂમની શોધમાં હતા પરંતુ અમને ખબર ન હતી કે આવું રહી શકે પછી અમે એ હોટલમાં ગયા અને ત્યાં હોટલમાં જઈને બુક કરાવી લીધી અને ત્યાં અમે બધું કરવાનો શરૂ કરી દીધું હતું અને પછી રૂમમાં ગયા બાર અમે બંને વધારે જોરથી વધુ કરવા માટે તૈયાર હતા અને પછી મેં મારા બધા કપડા કાઢી નાખ્યા

અને મારા ગર્લફ્રેન્ડને પણ બધું કરવું પડશે અને પછી તેને બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને બેડ ઉપર સૂઈ જાય જ્યારે ઉપર સુઈ જાય એટલે હું પણ તેની ઉપર સુઈ રહેવાની તેની ઉપર કરવા લાગ્યો અને જ્યારે હું તેની ઉપર કુડાકૂટ કરતો હતો ખૂબ જ મજા આવે છે

અને હું બધું કરવા ઈચ્છું છું અને પછી જ્યારે મારી ગર્લફ્રેન્ડ પણ તૈયાર થઈ ગયો અને પછી મેં તેને સાથે બધું કરવાનું શરૂ કર્યું તેની સાથે બધું કરવાનો શરૂ કરી દીધો અને પછી કરતા કરતા ક્યારેક ચાર કલાક થઈ ગયા તેની મને ખબર જ ના પડે અને પછી મારો નીકળી ગયો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *