મારી ગર્લફ્રેન્ડ મારા રૂમ માં આવી અને પછી તેને મારા કપડા કાઢ્યા અને વાંકી વળીને તેને…

about

મારું નામ હારીજ છે મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે ને હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ છે એનું નામ હીના છે તે દેખ હવે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે અને તે મને ખૂબ ગમે છે

તેથી મેં તેને રિલેશનશિપમાં આવવા માટે કહ્યું હતું અને તે પણ મારી સાથે રિલેશનશિપમાં આવવા માટે તૈયાર હતી કારણ કે તેને પણ મારી સાથે રહેવું ખૂબ જ ગમતું હતું અને પછી અમે બંને એકબીજા સાથે રીલેશનશિપમાં આવી ગયા

અને અમે એકબીજા સાથે વધારે સમય પિતાવવા લાગ્યા અને જ્યારે વધારે સમય વિતાવતા હતા ત્યારે તે જ મને તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ ઈચ્છા હતી પરંતુ હું તેને કંઈ કહી ન શકતો હતો તેથી મેં ઘણી વખત વિચાર કરતો હતો કે નહીં

હવે તો અમારે તેને વધુ કહી દઉં છું પરંતુ જ્યારે હું કંઈ નહીં કહું ત્યારે તે બધું સમજતી હતી તેની મને ખ્યાલ જ ન હતો અને પછી એક દિવસ એવો થયો કે મેં તને મારા ઘરે બોલાવી હતી એ કારણ કે તે દિવસે મારા ઘરે કોઈ ન હતું

બધા બહાર જવાના હતા તેને કહ્યું હતું કે જો આ દિવસ છે અને મારા ઘરે કોઈ નથી થતું મને મળવા માટે જરૂરથી આવજે અને પછી જ્યારે તે દિવસ આવ્યો એટલે તે મને મળવા માટે આવી હતી અને પછી અમે બંને બેઠા અને મેં તેને નાસ્તા કરાવ્યું

પછી અમે બંને બસ એમનેમ વાત કરતા હતા એકબીજા સાથે સમય વિતાવવા માટે પહેલી વખત શાંત માહોલ મળ્યો હતો એવું અમને લાગતું હતું અને પછી મને ખબર ન હતી કે તે મારી સાથે આવું કરશો ને પછી તે મને મારો હાથ પકડીને મારા બેડરૂમની અંદર લઈ ગયા અને મને કહેવા લાગી કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે પરંતુ હું તું મને કંઈ કહેતો ન હતો અને હું પણ તને કંઈ કહેતી નથી

મને લાગ્યું કે તું મને કહેશે પરંતુ મને તારા વિચાર પછી ખબર પડી ગઈ હતી કે તારામાં નથી કે તું મને બધું કહે તેથી મેં આજે મારા સામેથી તને કહ્યું છે ને મારે સાથે બધું કરવાનું જ છે અને પછી તેને તો મારા બેડરૂમમાં લઈ જઈને મારા બધા કપડા કાઢી નાખ્યા

અને પછી મને મુખ મીઠું કરાવવા લાગી અને મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી પછી તેને કહ્યું કે જો બીજું બધું તો ઠીક છે પણ તારે પાછળથી મને કરવાનો રહેશે અને જ્યારે તેને મને આવું કહ્યું એટલે મને તો ખૂબ જ મજા પડી ગઈ અને

પછી તે કે પોતે વાંકી વળી ગઈ અને પછી મને કહ્યું કે લે જેટલું મારવું હોય તેટલું મારી લે ને પછી મેં તો તેને મારવાનો શરૂ કરી દીધું અને પછી તેની સાથે મજા કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને પછી કરતા કરતા ક્યારે બે કલાક થઈ ગયા તેની મને ખબર જ ના પડી અને પછી મને નીકળી ગયું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *