મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને શું હું હંમેશા મુ-ખ મૈ-થુન કરાવું તો તેનાથી કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

about

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને શું હું હંમેશા મુખ મૈથુન કરાવું તો તેનાથી કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડને તમે હંમેશા મુખમૈથુન કરાવો છો તો તેનાથી તેને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેનાથી તેમને આમ તો કોઈ સમસ્યા થઈ શકતી નથી પરંતુ જ્યારે પણ તમે આ વસ્તુ કરો છો ત્યારે તમારે થોડીક વસ્તુઓ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે અને આ બાબતો વિષે તમે જ્યારે ધ્યાન રાખો છો

ત્યારે તમે કોઈપણ પ્રકારે વાંધો આવવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો હું તો તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડને ત્યારે તમે આવું બધું કરવાનું કહો છો

ત્યારે સૌપ્રથમ તમારે ચોખ્ખું રહેવું પડશે એટલે કે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે આપણે ધ્યાન રાખતા નથી અને સ્વસ્થ રહેતા નથી જેના કારણે સામેવાળું જે વ્યક્તિ હોય છે તેમને ઘણી બધી તકલીફો પડતી હોય છે રિસર્ચમાં પણ સામે આવેલું છે કે જ્યારે પણ એ વસ્તુ કરવાની હોય છે ત્યારે તેઓ સમયની અંદર તમારે વધારે સ્વસ્થ રહેવું પડતું હોય છે ઘણી બધી વખત એવું પણ કહેવામાં આવે છે

અને તમે ઓનલાઈન આવા વિડીયો પણ જોયેલા હશે કે જેની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે કે હંમેશા જે ફ્લેવર વાળા કોન્ડમ આવે છે તેનો ઉપયોગ તમારે કરવો જોઈએ જ્યારે તમે તેનો ઉપયોગ કરો છો અને તેનો ઉપયોગ કરીને જ્યારે તમે બધું કરો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર સામેવાળું વ્યક્તિ હોય છે તેને પણ વધારે મજા આવતી હોય છે અને તમને પણ મજા આવતી હોય છે ઘણી બધી વખત જ્યારે આપણો અનુભવ નવો હોય છે તો તેવા સમયમાં આપણને વધારે મજા આવતી નથી અને એવું લાગે છે કે તેની અંદર તો કોણ કરવા દે

પરંતુ હકીકતની જો વાત કરવામાં આવે તો ત્યારે તમે જેવું કરો છો તો તેની અંદર તમને વધારે મજા આવી શકે છે અને તમને ઘણી બધી મજા પણ લઈ શકો છો પરંતુ હકીકત તો હું તમને માત્ર એટલું કહું છું કે તમે તેની માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો અને જેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકશો પેલી વસ્તુ હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમે જ્યારે આ બધી વસ્તુ કરવો માંગો છો ત્યારે થોડી તમારે વિચારવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે કોઈ વસ્તુ કરવી જોઈએ પહેલી વસ્તુ તો હું તમને કહીશ કે જ્યારે તમે આ બધું કરો છો

તો તેની પહેલા સ્વસ્થ એટલા માટે રહેવું જોઈએ કે તમારે પ્રોટેક્શનનો ઉપયોગ ન કરવો પડે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે સામેવાળું વ્યક્તિ જ્યારે તમારું મુખમાં લેશે એટલે કે મુખમૈથુન કરે છે તો તેમાં સમયમાં તેના ઇન્ફેક્શન તમને જે થયું હોય તે પાસ થવાની સંભાવના રહે છે અથવા તો તમને ત્યાં જગ્યાએ કોઈ કટ લાગી ગયેલી હોય તો પ્રોબ્લેમ રહે છે અથવા તો તે વ્યક્તિને પણ મોટામાં જો કોઈ કટ લાગેલી હોય તો તમને ત્યાં પ્રાઇવેટ પાર્ટ ઉપર ઇન્ફેક્શન થવાનો ડર રહે છે અને ભય રહે છે એટલે તે વસ્તુ તમારી વિચારવી જોઈએ

અને ત્યારબાદ તમારે કંઈ કરવું જોઈએ બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે જ્યારે કરો છો ત્યારે ખૂબ શાંતિપૂર્વ બધી વસ્તુ કરવી જોઈએ ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે જ્યારે વ્યક્તિ એક પ્રકારે અમુક કરતો હોય છે ત્યારે તેને ઘણી બધી મજા આવી છે તે હોય છે અને તેને એવું થતું હોય છે કે પોતે જે નીચે કરે છે તે રીતે કરવાનું છે અને તે આખું બધું કરી નાખતો હોય છે અને આવા સમયની અંદર જે સામે વાળો વ્યક્તિ હોય છે

તે સહન કરી શકતો નથી અને જેના કારણે તેને શ્વાસથી પણ સમસ્યા થઈ શકે છે અને બીજી પણ ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે જે આપણે સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે આ વીડિયોની અંદર ઓનલાઇન જોવામાં આવે છે તો વસ્તુઓ તો બધા કરતા જ હોય છે પરંતુ હકીકતમાં તે વસ્તુઓ કરવી થોડીક મુશ્કેલ હોય છે કારણ કે આપણે જે હોય છે તેવા અનુભવી હોતા નથી એટલે તેની ઉપર આપણે ન જવું જોઈએ અને સામાન્ય રીતે આપણે શાંતિથી બધી વસ્તુ પતાવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *