મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને હોટેલ રૂમમાં અલગ પોઝિશન ની અંદર એકાદ કલાક સુધી મજા આપી.

about

મારું નામ સુમિત છે મારી ઉંમર 22 વર્ષની છે હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું અને કોલેજમાં મારી એક ફ્રેન્ડ પણ છે અને અમે બંને એકબીજાને પસંદ કરીએ છીએ પરંતુ ફક્ત અમે એકબીજાને પસંદ જ કરીએ છે

તેના સિવાય આગળ કંઈક નથી અને હવે બંને એકબીજા માટે પણ તૈયાર નથી હું તૈયાર છું પરંતુ મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે તે મને ના પાડે છે અને તે પણ આવું હોય તો કરવા માટે ના કહે છે અને તે કહે છે કે જેની સાથે આપણા લગ્ન થાય તેની સાથે જ આપણે કરશું આવું કે તેની સાથે જ અમે બંને એકબીજા સાથે રિલેશનશિપમાં રહ્યા નથી અને હવે અમે બંને અલગ થઈ ગયા છે

પરંતુ ઘણી વખત એવું થાય છે કે જેની સાથે લગ્ન કરવાના છીએ તેની સાથે તો કરવાનું જ છે પરંતુ બીજા કોઈ સાથે પણ કરવાનું મળી જાય તો જીવનમાં ખૂબ જ મજા આવી જાય એમ કરીને હું ઘણા વિચાર કરતો હતો.પછી એક દિવસ ફરીથી મેં મારી ગર્લફ્રેન્ડ એને ફોન કર્યો અને કીધું છે તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ છે હજુ પણ એક વખત પૂછું છું અને મારે એવી ઈચ્છા છે કે

જેની સાથે આપણે લગ્ન કરશો તેની સાથે તો કરવાના છે પરંતુ પણ મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે અને મને તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે અને મારે પણ તારી સાથે કરવું છે હજુ પણ તારી પાસે ઘણો સમય છે તો વિચારીને મને જવાબ આપજે એમ કરીને મેં તો ફોન મૂકી દીધો અને પછી વિચાર કરતો હતો કે હવે તેનો શું વિચાર હશે શું તેનો જવાબ હશે કે ન હશે એમ વિચારતા વિચારતા મારો દિવસ પૂરો થયો.પછી બીજા દિવસે મારી ગર્લફ્રેન્ડ નો મારી ઉપર ફોન આવ્યો અને કહેવા લાગી કે હા મારી પણ બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે

અને મારી પણ આ છે મને એમ હતું કે આપણે જે હોય તે બધું આપણે જે લાઈફ પાર્ટનર હોય તેની સાથે જ કરવું જોઈએ પરંતુ મેં આખી રાત વિચાર કર્યો અને પછી વિચાર કરીને મને લીધો કે હું તારી સાથે એક વખત બધું કરીશ અને પછી મારી ગર્લફ્રેન્ડ એ મને એક એડ્રેસ આપ્યો ને કહ્યું કે કાલે સવારે આ જગ્યાએ પહોંચી જશે.સવારે જ્યારે હું ત્યાં પહોંચી ગયો ત્યાં તો એક મસ્ત હોટલ હતી

અને હોટલમાં રિસેપ્શન ઉપર જઈ ને મારે ગર્લફ્રેન્ડ નું નામ કીધું એટલે તેઓએ મને રૂમનું નંબર આપ્યો છે ગયો ત્યાં પહોંચ્યા પછી જોયું તમારી ગર્લફ્રેન્ડ ત્યાં પહોંચી ગઈ હતી અને પછી હું રૂમની અંદર ગયો અને તે તો રૂમના બેડ ઉપર સૂતી હતી પછી હું પણ તેની પાસે ગયો એટલે તેને મને કીધું તું તારા કપડા કાઢ અને મહેમાન કપડા કાઢીને તેની પાસે સૂઈ ગયો અને ત્યાર પછી તે અલગ અલગ મને મજા કરાવી અને લગભગ એક કલાક સુધી અમે મજા કરીએ પછી મારો નીકળી ગયો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *